‘’Bir maddenin ADR anlaşmasında tehlikeli madde tanımı alabilmesi için UN numarası bulunmalı. UN Numarası ticari öneme sahip tehlikeli ürün veya maddelerin (patlayıcı, zehirli, bulaşıcı gibi) tanımlanmasını sağlayan dört haneli sayılar.’’

Resmi olarak 30 Eylül 1957 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşınması Anlaşması olan ADR , tehlikeli maddelerin uluslar arası taşınmasını düzenleyen 1957 Birleşmiş Milletler anlaşmasıdır . “ADR”, anlaşmanın Fransızca isminden türetilmiştir: A ccord relatif au transport international des marchandises D angereuses par R oute ). Türkiyede  ADR’ e taraf olarak Tehlikeli Maddelerin Karayolunda taşınması hakkındaki yönetmelik ile uluslararası bir anlaşmaya uyum  sağlamaktadır. Peki ‘’Tehlikeli Madde ‘’  tanımı nedir? Bir madde  taşımacılıkta tehlikeli tanımını nasıl alır? Bir maddenin  ADR anlaşmasında Tehlikeli Madde tanımı alabilmesi için UN Numarası bulunmalıdır. UN Numarası ticari öneme sahip tehlikeli ürün veya maddelerin (patlayıcı, zehirli, bulaşıcı gibi) tanımlanmasını sağlayan dört haneli sayılardır. UN numarası bulunan eşya , madde veya karışımlar taşımacılıkta tehlikeli tanımını almaktadır. Tehlike tanımı kimler belirlemektedir? Veya başka bir soru UN numarasını kimler belirleyebilmektedir?

UN numarası, Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik  bilgi formları hakkında yönetmelik kapsamında hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formlarının 14. başlıkta bulunan Taşımacılık Bilgisinde yer almaktadır. Güvenlik Bilgi Formaları ise Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı tarafından hazırlanmalıdır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcıları TÜRKAK tarafında belgelendirişmiş yetkili kişiler olup sertifika süreleri 3 yıldır her 3 yılda bir sınav ile yetkinliklerini yenilemektedirler. Güvenlik Bilgi formu hazırlayıcıları  23 Haziran 2017  Tarihli KKDİK (Kimyasalların kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlanması ) yönetmeliğine göre 31.12.2023 tarihine kadar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayabilecek olup 01.01.2024 tarihi itibari ile yerine Kimyasal Değerlendirme Uzmanı bu yetkiyi alacaktır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının Sertifika süreleri 5yıl olup her 5 yılda bir sınav ile yetkinliklerini yenilemektedirler.

Taşımacılıkta tehlikeli madde tanımının resmi dokümanı Güvenlik Bilgi Formlarıdır. TÜRKAK akreditasyonuna sahip Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcıları resmi Dokuman olan Güvenlik Bilgi Formalarının 16. Maddesinde sertifika bilgilerini ve sertifika geçerlilik tarihlerini paylaşmak zorundadır. Taşımacılık işlemi öncesi alınacak bir dizi önlem belirlenen UN numarası ile doğru orantılıdır bu sebeple Güvenlik Bilgi Formaları yetkili tarafından ve sertifika geçerlilik süresi içerisinde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir.