REACH Regülasyonu nedir ?

AB REACH yönetmeliği, insan sağlığının ve çevrenin kimyasal tehlikelerden korunmasını iyileştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği yasasıdır. Bu aynı zamanda AB kimya sektörünün rekabet gücünü de artırıyor. Buna ek olarak, hayvan deneylerinin sayısını azaltmak amacıyla bileşiklerin tehlikesini değerlendirmek için alternatif yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmektedir.

Şirketler REACH uyarınca delil yükünü üstlenmektedir. Şirketlerin mevzuata uyum sağlamak için AB’de ürettikleri ve pazarladıkları maddelerle ilgili riskleri tanımlamaları ve yönetmeleri gerekiyor. ECHA’ya kimyasalların güvenli kullanımını göstermeli ve risk yönetimi önlemlerini kullanıcılara aktarmalıdırlar.

REACH, kimyasalların güvenli kullanımını düzenleyen bir Avrupa yönetmeliğidir. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasının kısaltmasıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girdi.

AB’de yılda 1 tondan fazla miktarlarda üretilen veya ithal edilen, tek başına veya karışım halindeki kimyasal maddelerin artık AB REACH (ECHA) kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydedilmesi gerekiyor. Bazı durumlarda bu zorunluluk eşyalardaki kimyasallar için de geçerlidir. Kayıt yaptırmamak, şirketin artık maddeyi üretemeyeceği veya AB’ye ithal edemeyeceği anlamına gelir.

AB REACH Tüzüğü’nün temel unsurları aşağıda yer almaktadır:

Dört sorumluluk vardır:

Kayıt, Değerlendirme, Bildirim/Yetkilendirme, Kısıtlama ve e(GBF)

Kimya ile ilgili üç nesne yer almaktadır:

Maddeler (hem faz içi hem de faz dışı), Karışım ve Nesne

AB REACH Tüzüğü kapsamında kullanılan üç idari araç mevcuttur:

 1. REACH-IT bilgi paylaşımına yönelik bir araçtır.
 2. IUCLID dosya hazırlamaya yönelik bir araçtır.
 3. Chesar bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi ve raporlama aracıdır.

REACH Regülasyonu neden gereklidir ?

EU REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin verilmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bir düzenlemedir. REACH yönetmeliği aşağıdaki nedenlerle gereklidir:

 1. İnsan Sağlığı ve Çevre Koruması: REACH, insan sağlığına ve çevreye etki edebilecek kimyasal maddelerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar. Bu, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının azaltılmasına ve insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerinin minimize edilmesine yardımcı olur.
 2. Kimyasal Güvenlik ve Bilgi Paylaşımı: REACH, kimyasal maddelerle ilgili güvenlik bilgilerinin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Bu, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını ve işlenmesini sağlar. Ayrıca, bu bilgilerin paylaşılması, endüstriyel tesisler arasında ve tedarik zinciri boyunca güvenlik standartlarının artırılmasına yardımcı olur.
 3. Piyasa Şeffaflığı ve Rekabet: REACH, kimyasal maddelerle ilgili bilgi eksikliğini azaltarak piyasa şeffaflığını artırır. Bu, tüketicilere daha fazla bilgi sağlar ve ürün seçimlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, REACH, AB içindeki ve dışındaki şirketler arasında adil rekabeti teşvik eder.
 4. Endüstriyel İnovasyonu Teşvik Etme: REACH, tehlikeli kimyasal maddelerin yerine kullanılabilecek daha güvenli alternatif maddelerin geliştirilmesini teşvik eder. Bu, endüstriyel inovasyonu teşvik eder ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Bu nedenlerle, REACH yönetmeliği, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelerin güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruması açısından kritik bir düzenleyici mevzuat olarak kabul edilir.

REACH Regülasyonu nasıl uygulanır ?

 1. Avrupa Birliği’nde bir şube açın
  AB dışı firmalar, ücretler ve diğer sorumlulukları içeren AB REACH yasasında belirtilen yöntemi izlemelidir.
 2. Yerel ithalatçılara AB REACH düzenlemelerine uyma konusunda güvenin.
  AB dışındaki üreticiler, bilgilerin ithalatçılara iletilmesinin, gizli iş verilerinin ifşa edilmesini gerektireceğini akılda tutmalıdır.
 3. Tek Temsilci Belirleyin
  AB üyesi olmayan üreticiler, bir OR atayarak, değerli madde bilgilerinin kamuya ve AB’li ithalatçılarına açıklanmasını engelleyebilir.

AB REACH Regülasyonu ne zaman gereklidir ?

EU REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin verilmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bir düzenlemedir. REACH yönetmeliği 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tarihten itibaren, AB’de üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için REACH yönetmeliği uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, belirli miktarlarda üretilen veya ithal edilen kimyasalların kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda izin alınması gerekmektedir.

REACH, kimyasal maddelerin insan sağlığına, çevreye ve endüstriyel güvenliğe etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımını azaltmayı ve alternatif maddelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, REACH yönetmeliği, kimyasal endüstrisi ve ilgili sektörler için önemli bir düzenleyici mevzuat olarak kabul edilmektedir.

Hizmetlerimiz

Tek Temsilcilik Hizmeti
Sorgulama Hizmeti
Test İzleme Hizmeti
PPORD Bildirim Hizmeti
Muafiyet Beyan Hizmeti
SIEF Yönetimi
Kayıt Hizmeti
Maruz Kalma Senaryosu (ES) Geliştirme
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Raporu (CSR) Hazırlanması
Genişletilmiş Güvenlik Veri Sayfası (eSDS) Hazırlanması
Nitelikli Tedarikçilerin Uygunluk Kontrolü

Bize Ulaşın