KKDİK Nedir ?

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kkdik Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. KKDİK Yönetmeliği maddelerin piyasaya arzını, imalatını, maddelerin kendi hallerinde ya da bir karışım içerisinde veya bir eşya içerisinde kullanımlarını ve piyasaya arzlarını kapsamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

KKDIK Yönetmeliği Danışmanlık Hizmeti

KKDIK Yönetmeliği Danışmanlığı kapsamında şirketinizde ithal ettiğiniz veya imal ettiğiniz kimyasal maddelerinizi stratejik plan geliştirerek en uygun süreç aşamaları oluşturmaktadır. Bu süreçlerde  kayda tabi olan maddelerin belirlenmesi, muaf maddelerin belirlenmesi, kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin belirlenmesi, kısıtlı kullanıma tabi olan maddelerin belirlenmesi ve yasaklı maddelerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu adımın ardından kayda tabi olan maddelerin kayıt stratejileri belirlenmektedir. En etkili stratejiyi benimsemenize yardımcı olmak için şirketler ve diğer paydaş grupları içindeki TURK REACH / KKDIK ile ilgili Mevzuatı  desteklemek için uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır .

Mavi Yeşil Danışmanlığın yaklaşımı, her bir müşterinin ihtiyaçlarını müşteriye özel olarak belirlemek, analiz etmek ve ardından gereksinimlerine özgü uyarlanmış en iyi çözümü bulmaktır. Mavi Yeşil Danışmanlık TURK REACH / KKDIK kayıt, değerlendirme ve yetkilendirme aşamalarında gereken desteği belirlemekte ve  uygulamaktadır.

 • İmal ve İthal edilen maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsam dışı maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK Muaf Maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsamında maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK Ek 17 Kısıtlama tabi maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK EK 14 İzne tabi maddelerin belirlenmesi,
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / GGBF)
 • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti,
 • Tek Temsilcilik Hizmeti,
 • Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF)/Substance Information Exchange Forum (SIEF )Yönetimi,
 • Konsorsiyum Yönetimi.