Kimyasal Değerlendirme Uzmanı KDU Eğitimi

Türk Reach KKDİK Yönetmeliği EK-18’de Kimyasal Değerlendirme Uzmanı KDU Eğtimi sonrası yeterlilik belgesi alma koşulları detaylı olarak belirtilmiştir.  Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı;  Eğitim ve Sınav olarak 2 aşamalı gerçekleşmektedir. Eğitim; Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından aşağıda belirtilen 64 saatlik eğitimi tamamladıklarında alacakları eğitim  katılım sertifikaları ile  yine Çevre ve şehircilik bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarını düzenlediği sınavlarda 70 ve üzeri puan alarak gerçekleşmektedir.

 

EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ

Eğitim Konusu Süresi (saat)
Kimyasalların Yönetimi En az 3
Mevzuat:
• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
En az 5
Madde ve karışımların;
• Fiziko- kimyasal özelliklere göre,
• Toksikolojik özelliklere göre,
• Ekotoksikolojik özelliklere göre,
sınıflandırılması.
En az 12
Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi En az 12
Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi En az 8
Maruz kalma senaryoları En az 8
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR) En az 8
Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler En az 8

Eğitim Süresi: 64 Saat

Eğitim Ücreti : 24250 TL + KDV % 20

Sınav Ücreti : 5.000 TL + KDV %20

Eğitim Takvimi için Tıklayınız 

Çevre ve şehircilik bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarını düzenlediği sınavlara katılabilme kriterleri aşağıdaki gibidir.

  1. En az 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve,
  2. Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
  3. Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
  4. Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

İlave olarak;

*  Çevre ve şehircilik bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarını düzenlediği sınavlara katılabilme kriterleri 2. maddesinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı KDU Eğitimi Sonrası  Sertifikası Alma Koşulları Nelerdir?

  1. a) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar kimyasal değerlendirme yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.
  2. b) Kimyasal Değerlendirme Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
  3. c) Belgesini yenilemek isteyenler, belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerler.
  4.  (c) bendi uyarınca yeterlilik sınavına girerek başarılı olanların mevcut belgeleri iptal edilir ve bu kişiler yeni belge numarası verilerek belgelendirilir.
  5. d) Bakanlıkta kimyasallar yönetimi alanında 10 yıl çalışmış olduğunu belgeleyenler akreditasyon kapsamı dışında yeterlilik sınavına girmeden belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilir. Bu durumda kişilere verilen belgelerden belgelendirme kuruluşu sorumludur.

Eğitim Kayıt Formu