REACH Deklerasyonu Nedir?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin verilmesi ve sınırlanmasını düzenleyen bir AB düzenlemesidir.

REACH kapsamında hangi tür kimyasal maddeleri ve ürünleri kapsadığını öğrenmek önemlidir. Düzenleme, kimyasal maddelerin üretiminden kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

REACH Deklerasyonu ,  SVCH listesinde bulunan kimyasal maddeleri, ürünün içerip içermediğini laboratuvar test sonuçlarını içeren belgedir. Üreten veya ithal eden şirketlerin bu maddeler hakkında bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder. Bu bildirimin nasıl yapılması gerektiği ve hangi bilgilerin dahil edilmesi gerektiği hakkında bilgi edinmek önemlidir.

REACH kapsamındaki kimyasal maddelerin kaydı, bu maddelerin özelliklerinin, güvenli kullanımının ve etkilerinin belgelenmesini içerir.

REACH, kimyasal maddelerin risklerinin değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirme sonucunda maddelerin güvenli kullanımı veya sınırlamaları belirlenebilir. Bazı tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımı sınırlanır veya yasaklanır. Bu maddelerle ilgili izin verilmiş kullanımlar ve koşullar hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Kimyasal ürünler üreten veya ithal eden işletmeler, REACH düzenlemesine uyumlu olma yükümlülüğünü anlamalı ve bu yükümlülüğü yerine getirmelidirler.

REACH düzenlemesi, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek amacıyla oluşturulmuş karmaşık bir düzenlemedir. Bu nedenle, bu düzenleme hakkında detaylı ve güncel bilgi edinmek önemlidir.

REACH Bildirimi Nasıl Yapılır?

REACH bildirimi, kimyasal maddeleri üreten veya ithal eden işletmelerin bu maddeler hakkında yetkililere bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder. Bildirim işlemi, AB’nin REACH düzenlemesine uyum sağlama gereksinimlerinden biridir.

 

1) Kayıt Numarası Edinin: REACH bildirimi yapmadan önce, kimyasal madde ile ilgili bir kayıt numarası almanız gerekecektir. Kayıt numarası, kimyasal maddenin kaydedilmiş olduğunu gösterir. Eğer kimyasal madde daha önce kaydedilmemişse, bu numarayı almanız gerekecektir.

2) Bildirim Portalına Erişim: REACH bildirimi yapmak için, European Chemicals Agency (ECHA) tarafından sağlanan online bildirim portalına erişim sağlamanız gerekecektir. ECHA’nın web sitesinde bu portalın bağlantısını bulabilirsiniz.

3) Kimyasal Madde Bilgileri: Portal üzerinden kimyasal maddenin adı, kimyasal yapısı, kullanım alanları, miktarı gibi bilgileri girmeniz gerekecektir. Ayrıca kimyasal maddenin tehlike sınıflandırması, etiketlemesi ve ambalajlama bilgilerini de sağlamanız gerekecektir.

4) Ürün Bilgileri: Kimyasal madde hangi ürünlerde kullanılıyorsa, bu ürünlerin bilgilerini de girmeniz gerekecektir. Ürünlerin isimleri, miktarları ve kullanım alanları gibi bilgileri eklemeniz gerekecektir.

5) Kimyasal Güvenlik Raporu: Kimyasal maddenin güvenli kullanımını gösteren bir kimyasal güvenlik raporu hazırlamanız gerekebilir. Bu rapor, kimyasalın insan sağlığına ve çevreye etkilerini ve gerekirse bu etkilerin nasıl yönetileceğini açıklar.

6) Bildirim Ücreti: REACH bildirimi yaparken, ECHA tarafından belirlenen bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ücret, bildirimde bulunan kimyasalın miktarına ve karmaşıklığına göre değişebilir.

7) Bildirimi Gönderme: Tüm gerekli bilgileri girdikten ve ücreti ödedikten sonra, bildirimi resmi olarak göndermeniz gerekecektir. ECHA, bildirimi aldıktan sonra bilgileri değerlendirecek ve gerektiğinde ilave bilgiler veya belgeler isteyebilir.

8) Bildiriminizi Güncel Tutun: Kimyasal maddenin kullanımı veya özellikleri değiştiğinde, bildirimi güncel tutmanız gerekebilir. Bu, kimyasalın güvenli kullanımının sürekli olarak izlenmesini sağlar.

Kimyasal Maddelerin Kaydı Nasıl yapılır?

Kimyasal maddelerin kaydı, üreticiler ve ithalatçılar tarafından gerçekleştirilir ve bu kayıtlar, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanımını izlemek ve düzenlemek için kullanılır.

1) Kayıt İhtiyacının Belirlenmesi: Kimyasal maddeyi üreten veya ithal eden şirketler, belirli bir miktarın üzerindeki ( 1 ton/yıl veya daha fazla) kimyasal maddeleri REACH’e tabi olarak kaydetmelidirler. Bu nedenle, kayıt gereksinimini belirlemek için kimyasal madde miktarınızı ve REACH düzenlemesinin gereksinimlerini dikkate almalısınız.

2) Kimyasal Madde Tanımlanması: Kayıt süreci başlamadan önce, kaydedilecek kimyasal maddenin tam olarak tanımlandığından ve belirlendiğinden emin olmalısınız. Kimyasal maddenin kimliği, CAS numarası (Kimyasal Soyutlama Servisi numarası), kimyasal formülü ve diğer kimyasal özellikleri dahil olmak üzere belirli bilgileri içermelidir.

3) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi: Kaydedilen kimyasal maddenin güvenli bir şekilde kullanılabilirliği ve çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, bir Kimyasal Güvenlik Raporu (Chemical Safety Report) hazırlanmasıyla ilgilidir. Rapor, kimyasal maddenin tehlike sınıflandırması, maruziyet senaryoları ve gerekirse risk azaltma stratejilerini içerir.

4) Teknik Dosya Hazırlama: Kayıt süreci için gerekli olan teknik dosyalar hazırlanmalıdır. Bu dosya, kimyasal maddenin tanımı, kimyasal güvenlik raporu, kimyasal maddenin üretim veya ithalat süreçleri gibi bilgileri içermelidir.

5) ECHA’ya Kayıt Yapma: Kayıt yapmak için European Chemicals Agency (ECHA) tarafından sağlanan online bildirim portalını kullanmalısınız. Portal üzerinden gerekli bilgileri girmeniz ve uygun ücreti ödemeniz gerekecektir.

6) Kaydın İncelenmesi: ECHA, kayıtları alır ve inceler. Gerekirse eksik veya hatalı bilgiler için sizden ilave bilgi veya belgeler isteyebilirler.

7) Kayıt Numarası Alınması: Kaydınız ECHA tarafından onaylandığında, kimyasal maddeye özgü bir kayıt numarası alırsınız. Bu numara, kaydınızın tamamlandığını ve düzenlemeye uygun olduğunu gösterir.

8) Kaydın Güncellenmesi: Kimyasal maddenin kullanımı veya özellikleri değiştikçe, kaydınızı güncellemek önemlidir. Bu, güvenli kullanımı izlemek ve düzenlemeye uyum sağlamak için gereklidir.

REACH İle İlgili İdare ve Kurumlar Nelerdir?

Bu düzenlemeyi uygulamak ve denetlemek için çeşitli AB düzeyindeki kurumlar ve ulusal düzeydeki idareler bulunmaktadır.

1) European Chemicals Agency (ECHA): ECHA, REACH düzenlemesinin ana yürütücüsüdür. Bu ajans, kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin verilmesi ve sınırlanması işlemlerini denetler ve koordine eder. ECHA ayrıca kimyasal güvenlik değerlendirmelerini yapar ve kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını teşvik eder.

2) AB Komisyonu: AB Komisyonu, REACH düzenlemesini tasarlayan ve onaylayan ana kurumdur. Ayrıca, REACH düzenlemesini AB içinde uygulamaktan sorumludur.

3) Üye Ülkelerin Kimyasal Düzenleyici Kurumları: Her AB üyesi ülkenin, REACH düzenlemesini ulusal düzeyde uygulayan ve denetleyen bir kimyasal düzenleyici kurumu vardır. Bu kurumlar, ülkelerindeki kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütürler.

4) Biyoçeşitlilik ve Sağlık Tehlikeleri Bilgi Merkezi (ESIS): ECHA tarafından işletilen ESIS, kimyasal maddelerle ilgili bilgilerin depolandığı bir veritabanını içerir. Bu veritabanı, kimyasal maddelerin tehlike sınıflandırması, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgilere erişimi sağlar.

5) Avrupa Kimyasal Sanayi Konseyi (CEFIC): CEFIC, Avrupa kimya endüstrisinin çıkarlarını temsil eden bir örgüttür ve REACH düzenlemesinin uygulanması konusunda endüstriye rehberlik sağlar.