ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi      

Kaynaklara yönelik artan talebin ve giderek azalan su miktarının ışığında, su kullanımı ve yönetimi her şirket için düşünülmesi gereken bir kilit konudur. Su yönetimine yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde gerek vardır ve bu da tutarlı bir değerlendirme yöntemi gerektirir. ISO 14046 bu tutarlılığı sağlayacak ve su ayak izi sonuçlarına inanılırlık kazandıracak yeni su ayak izi standardıdır. Su ayak izi hesaplama eğitimi de bu konuyu detaylı ele almaktadır.

ISO 14046, su ayak izlerini değerlendirmek ve raporlamak konusundaki ilkeleri, gereklilikleri ve kılavuzları tanımlayan uluslararası bir standarttır. Yaşam döngüsü değerlendirmelerini temel alarak ürünlere, yöntemlere ve kuruluşlara uygulanır. ISO 14046 su ayak izini münferit bir değerlendirme, ya da daha kapsamlı bir değerlendirmenin parçası olarak hesaplamak ve raporlamak için koşulları ve esnekliğini sağlar.

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Eğitimi İçeriği

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı
 • Kapsam
 • Terimler ve Tarifleri
 • Prensipler
 • Genel Gereksinimler
  • Çalışmanın Amacı
  • Çalışmanın Kapsamı
  • Sistem Sınırları
  • Veri ve Veri Kalitesi Gereklilikleri
  • Veri Boşluğu
 • Su Ayak İzi Envanter Analizi
  • Su Ayak İzi Envanter Hesaplamaları
  • Elemanter Analiz
 • Su Ayak İzi Etki Değerlendirmesi
  • Etki kategorilerinin, kategori göstergelerinin ve karakterizasyon modellerinin seçimi
  • Sınıflandırma
  • Karakterizasyon
  • Mevcut Su Ayak İzi
  • Su Kalitesinin Bozulmasını ele alan Su Ayak İzi
  • Su Ayak İzi Profili
 • Su Ayak İzi Yorumlaması
 • Su Ayak İzi Sınırlamaları
 • Raporlama
 • Kritik Gözden Geçirme
 • Su Ayak İzi Hesaplama Uygulama örnekleri

Katılımcı Profili

Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır

Eğitim Süresi 

2 Gün

Eğitim Ücreti

TL+ KDV

Eğitim Kayıt Formu