ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı Eğitimi

ISO 14064-1 Standardı Eğitimi, katılımcıların Seragazı Emisyonlarının değerlendirilmesi konusundaki bilgi düzeyini artırmak amacı ile oluşturulmuştur. Seragazı Envanterini oluşturma tekniklerini, Emisyon raporunu oluşturma ve doğrulama konularını iyi anlamış olmak, Seragazı Emisyonlarını yönetmek isteyen tüm kuruluşlar için hayati önemdedir.

Bu eğitimlerde ayrıca kuruluşların bu düzenlemelere uyum sağlamak için nelere ihtiyacı olduğu anlatılacaktır.

Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Her seviyeden çalışanların iklim değişikliğinin ne olduğu, kurumlara getirdiği riskler ve mücadele yöntemleri gibi konularda bilinçlenmesini ve öğrendiklerini çalışmalarına entegre ederek kurumların daha iklim dostu yapıya kavuşmalarını amaçlar.

İlk adımda iklim değişikliğinin ne olduğu, dünya ve Türkiye’deki ekonomik sektörlere yansımalarını içerir. Bunun yanında Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği mücadelelerindeki konumu hakkında genel bilgileri verilir.

Daha sonra ISO 14064-1 çerçevesinde sera gazı emisyonlarının hesaplaması ve ISO 14064-1 standardına göre nasıl raporlama yapıldığını içerir.

Ayrıca karbon ayak izi hesaplaması için veri toplamada ve raporlamada kurumların dikkat etmeleri gereken noktaları içerir. Eğitim örnek uygulamalı bir çalışma ile sona erer.

ISO 14064-1 Standardı Eğitimi İçeriği

Her seviyeden çalışanların iklim değişikliğinin ne olduğu, sera gazı emisyonlarının nasıl hesaplandığı ve ISO 14064 standardına göre nasıl raporlandığı konusunda uygulamalar eşliğinde öğrenmelerini amaçlar.

  1. İklim Değişikliği Kavramı ve Sebepleri
  2. Türkiye’de ve Dünyada Sera Gazı Eğitimleri
  3. İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları: Dünya ve Türkiye
  4. Kurumsal Karbon Yönetimi
  5. ISO 14064 Standardı 1., 2., ve 3. Bölümler
  6. Kurumsal Sera Gazı Hesaplaması (ISO 14064-1)
  7. ISO 14064-1’e Göre Raporlama
  8. Uygulamalı Örnek Çalışma

ISO 14064-1 Standardı Eğitimi Katılımcı Profili

Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır

Eğitim Süresi 

2 Gün

[/fusion_text]

Eğitim Kayıt Formu