Kkdik MBDF-SIEF Yönetimi

KKDİK TURKREACH kayıt aşamasının en önemli kısmı Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF /SIEF )Yönetimidir.

Ortak kayıt hazırlanmalı, işbirliği düzenlenmeli sözleşmeler hazırlanmalı ve sonuçlandırılmalı kayıt ve idari

işleri finanse etmek için mali işler denetlenmeli ve yürütülmelidir. Madde Bilgi Değişim Forumu MBDF/SIEF

iletişiminde, özellikle veriler ile ilgili oldukça fazla sayıda bilginin MBDF/SIEF öncesi ve ortak kayıt sahiplerinden

toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.

MBDF/SIEF Yönetimi Nasıl Sağlanır?

Konsorsiyumda merkezi iletişim / SIEF

Veri paylaşımının koordinasyonu

Müşterek sunum ve müştereken oluşturulan dosyaların mali yönetimi

Erişim mektuplarının yönetimi (ilgili taraflarla iletişim, belgelerin dağıtımı, ödemelerin takibi, vb.)

Telefon konferans ve toplantılarının koordinasyonu, organizasyonu ve dokümantasyonu

Konsorsiyum içinde ve diğer ilgili taraflarla (yani yasal form, erişim mektubu) sözleşme imzalanması

İlgili yasal forma göre mali destek

KKDİK düzenlemesi uyarınca resmi gerekliliklerin güvence altına alınması