İçinde yaşadığımız dünyanın ortak değerleri, zenginlikleri, doğal kaynakları  -su kaynakları, atmosferdeki karbon, toprak ve okyanuslar, tropikal ormanlar – ulusal sınırların ötesinde şeylerdir ve bu yüzden, bunların idaresi ve kullanımı ile ilgili kararların tepeden inme ve merkezi olarak alınması çok zordur.

Doğal kaynak kullanımı (su, doğalgaz), Hava Emisyonları,Atık Su Deşarjı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sıvı ve Katı Atıkları, Malzeme Kullanımı çevreye etkisi olan en önemli unsurlardır.

Bütün bunların çevreye olan etkileri yasal çevre mevzuatları ile desteklenmiş ve yönetilmektedir. Dijitalleşmeyi topluma fayda sağlayacak şekilde kullanıldığımızda geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemi yazılım programı  çevre boyutları ve risk analizlerini sistemli bir şekilde hesaplamakta ve sunmaktadır.

Sosyal uygunluğun önemli içerikerinden biri çevre kirliliği ve çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Dünya ülkelerinin değerlendirme kriterleri arasında yer alamaya başlayan sosyal uygunluk ükemiz içinde önem taşımaktadır. İhracat yapmak ve isteyen firmalarımız karşılarında sosyal uygunluk barajı ile karşılaşmakta ve uygunluk için gereklileri sağlamaktadırlar.

Çevremizi değiştiriyoruz projesi; çevre danışmanlık faaliyetlerimizi günümüz endüstri 4.0 teknolojisine uyumlaştırmadır. ISO 14001:2015 standart yapısı temelinde oluşturduğumuz çevre yönetimi yazılım programı sayesinde firmalar kendilerini dijital dünyaya taşımaktadır. Teknolojinin ve internetin sağladığı hız ile önce kendisine sonra ülkesine ve dünyaya gelecek nesiller için kazandıracakları çevreyi hazırlamaktadırlar.

Kimyasal ürünlerin insan ve çevreye verdiği zararların kontrol altına alınması amacı ile Birleşmiş Milletlerin Kimyasalların Güvenli Dolaşımı konusunda 1972 yılında başlattığı çalışmalar, 2009 yılında GHS’ nin yayınlanması ile son şeklini almıştır. Global Uyum Sistemi ya da Küresel uyum sistemi -GHS (Global Harmonised System) ile kimyasal ürünlerin insan ve çevreye verdiği zararı minimumda ve kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. “Global Harmonised System” uyarınca kimyasal ürünlerin sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve ambalajlanması küresel uyum sistemi çerçevesinde standartlaştırılmış oldu. Avrupa Birliği de 2009 yılında CLP tüzüğünü yürürlüğe sokarak, kimyasal maddelerin AB ülkeleri bünyesinde aynı şekilde sınıflandırılmasını, etiketlendirilmesini ve ambalajlandırılmasını sağladı.

Türkiye’de  13.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik ile CLP tüzüğüne uyumlaştırılarak son halini aldı. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi Güvenlik Bilgi Formları elektronik ortamda ve yazılı metin olarak verilir. GBF’Ier, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş ‘Kuruluş’  tarafından, belgelendirilmiş kişilerce  hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.  Güvenlik Bilgi Formları insan ve çevreye verdiği zararı belgeli olarak sağlayan TEK dokümandır.

Kimyamızı Değiştiriyoruz Projesi; Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilmiş zararlı madde ve karışımları az zararlı madde ve karışımlar ile değiştirmeyi hedefleyen, sağlıklı yaşam ve çevreye duyarlı ürün ve hizmet kullanımını sağlayan mutlu çalışan ve mutlu müşteri profili oluşturmaktadır.