Sera Gazı İzleme ve Raporlama Çalışmaları

 

İ&R TEBLİĞİ KAPSAMINDA SERA ENVANTERİNİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sera gazı envanteri doğrulama faaliyeti öncesinde, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.