CDP Kurumsal Karbon Ayak İzi Entegre Yönetimi Projelendirme

CDP-Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)

Sera gazı emisyonlarının ve iklim değişikliği verilerinin ölçümü, yönetimi ve belirlenmesi, sektörel uygulamaların giderek daha önemli bir parçası haline gelmektedir. Başta Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Programının ilk faaliyet yılını tamamladığı Avrupa’da olmak üzere birçok bölgedeki emisyon verileri hakkında bilgi sahibi olunması açısından kuruluşlar iklim değişikliği etkilerini ölçmekte, yönetmekte ve rapor etmektedir. Bu raporlama araçlarından biri olan CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) sera gazı beyanlarındaki temel eğilimleri inceler. CDP Kurumsal Karbon Ayak İzi Entegre Yönetimi Projelendirme de bu süreci kapsar.

CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi) iklim değişikliği odaklı en büyük veri toplama ve değerlendirme programıdır. Program her yıl sera gazı emisyonları, enerji kullanımı ve dünyanın en büyük şirketlerinden iklim değişikliğinin riskleri ve fırsatları hakkında bilgi vermelerini ister.

CDP, kuruluşlardan sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile birlikte su riski ve fırsatlarının değerlendirilmesi konularında da bilgi toplar. CDP şu anda birincil iklim değişikliği ve su verilerinin dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip ve bu bilgileri stratejik iş, yatırım ve politika kararlarının merkezine koymaktadır.

CDP İklim Değişikliği Programına katılan şirketler için avantajları:

 • 1.      Paydaşlara, müşterilere ve halka daha fazla şeffaflık sağlar
 • 2.      İşletmenin iklim değişikliği ile ilişkili risklerle nasıl başa çıktığını belirlemesinde öncü olur
 • 3.      Verimliliğin artması ve gereksiz maliyetleri azaltma olanağı sağlar
 • 4.      İklim değişikliği ile ilgili risklerin ve fırsatların yönetimine katkı sağlar
 • 5.      Enerji verimliliği tasarrufu ve emisyon azaltımı için fırsatların belirlenmesini destekler
 • 6.      Şirketlerden CDP’nin kurumsal verilere yönelik yıllık taleplerine verilen yanıtlar yatırımcılara iklim değişikliğinin portföyleri üzerindeki mevcut ve muhtemel etkileri hakkında hayati bilgiler sağlar ve bu nedenle yatırım kararları için önemli bir kaynaktır
 • 7.      İklim değişikliği kapsamında neyin ölçülmesi (karbon, su ve enerji vb.) ve raporlanması gerektiği konusunda kapsamlı rehberlik sağlar
 • Ku Kuluşların, CDP Raporlaması destek ve rehber dokümanlar ile yıllık olarak çevrimiçi bir sistem üzerinden gerçekleştirilir.

CDP Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporlama dört ana alanı kapsar:

 1. Yönetimin iklim değişikliğinin işletmeye sunduğu riskler ve fırsatlar hakkındaki görüşleri,
 2. Sera gazı emisyonları ticareti,
 3. Yönetimin emisyonları azaltma / riski en aza indirme ve fırsattan yararlanma stratejisi,
 4.  İklim değişikliği ile ilgili kurumsal yönetim.