ISO 14040 Standardı Eğitimi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment, LCA) ürünlerin/proseslerin tüm çevresel etkilerini beşikten mezara (cradle-to-grave) değerlendiren bir yöntemdir. LCA’nın sistematiği ISO 14040 ve 14044 Standartları’na bağlı olarak işlemektedir. Günümüzde LCA analizleri eko-etiketleme sistemlerinin özellikle de EPD’lerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle de yapı sektöründe oldukça önemli hale gelen LCA analizleri LEED sertifikasyon sistemlerinde de fark yaratmak açısından ön plana çıkmaya başlamıştır. ISO 14040 Standardı Eğitimi bu sistamatiği ele almaktadır.

ISO 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi Eğitim İçeriği

 1. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ’ne Giriş
  1. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?
  2. Neden LCA?
  3. LCA’nın Çevresel Raporlarla İlişkisi
 2. LCA’nın Metodolojisi
  1. Hedef ve Kapsam Tanımı
  2. Envanter Analizleri
  3. Etki Değerlendirmesi
 3. LCA ve Çevresel Ürün Beyanları 
  1. LCA – EPD
  2. LCA – Karbon ayak izi
  3. LCA – LEED

Katılımcı Profili

LCA sistemini öğrenerek kendi alanlarında uygulamak isteyen AR&GE uzmanları, ürün yöneticileri, mühendisler, akademisyenler, mimarlar ve LCA konusunda uzmanlaşmak isteyen analitik düşünme yeteneğine sahip kişiler.

ISO 14040 Standardı Eğitimi Süresi 

2 Gün

Eğitim Ücreti

TL+ KDV

Eğitim Kayıt Formu