ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Envanteri Oluşturma

Neden ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Envanteri hazırlanmalı?

Karbon Ayak İzi Envanteri Oluşturma coğrafi bölgenizdeki en büyük sera gazı emisyon kaynaklarını belirlemek,

Emisyon trendlerini anlamak,

Sera gazı emisyonları ile sonuçlanan belirli faaliyetlerin faydalarını ölçmek,

Bir eylem geliştirmek adına bir temel oluşturmak,

Bir eylem planı geliştirmek için bir temel oluşturmak,

Emisyon azaltmada ilerlemeyi izlemek,

Gelecekteki emisyon ticareti için amaç ve hedefler belirlemek için Sera Gazı Envanteri hazırlanmalıdır.

ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Envanter Seviyesi Ne Olmalı?

Çok devlet

Devlet

Bölgesel (örneğin; Asya, Avrupa)

Yerel (örneğin; İstanbul, Ankara)

Kurumsal

 • Kuruluş düzeyinde
 • Proje düzeyinde

Sınırlar: Fiziksel mi Kuruluş mu?

Fiziksel: belirli bir coğrafi bölgedeki emisyonla

 • Örneğin: Ankara ili

Kuruluş: belirli bir işletmenin kontrolündeki emisyonla

 • Örneğin: Tekstil Fabrikası

Proje: belirli bir projeyle ilişkili emisyonlar / azaltmala

 • Örneğin: belediye çöplüğüne metan yakalama teknolojisinin kurulmasından sera gazı azalması

Hangi sera gazları dâhil edilmeli?

CO2

N2O

CH4

PFCs

HFCs

SF6

Hangi kaynaklar dâhil edilmelidir?

Enerji

 • Tüketim
 • Üretim
 • Ulaşım

Endüstriyel Prosesler (enerji dışı proses emisyonları)

Solvent ve Diğer Ürün Kullanımı

Tarım

 • Hayvanlarla ilgili emisyonlar
 • İlgili emisyonları azaltmak

Arazi Kullanım Değişimi ve Ormancılık

Atık

 • Katı atık yönetimi
 • Atık su yönetimi

Doğrudan, Dolaylı ve Diğer Dolaylı Emisyonlar Nelerdir?

Doğrudan Emisyonlar

(Kapsam 1)

 

Envanter sınırları içindeki faaliyetlerden salınan emisyonlar

Fosil yakıt yanması

Gübre uygulaması Gübre uygulaması

Depolama işletmesi

Dolaylı Emisyonlar

(Kapsam 2)

 

İthal edilerek tüketilen elektrik,

İthal edilerek tüketilen ısı veya buharın üretilmesinde oluşan sera gazı emisyonları.

Diğer Dolaylı Emisyonlar

(Kapsam 3)

 

Taşıma-ulaşım ile ilgili faaliyetler

Kapsam 2 dâhilinde olmayan elektrikle ilgili faaliyetler

Kiralık mallar, bayiiler, taşere edilmiş faaliyetler

Satılmış olan ürün ve servislerin kullanımı

Atıkların bertarafı.

Temel Yıl Nasıl Seçilir?

Temel yılın aşağıdaki sorulara cevap veriyor olması gerekmektedir:

Temel veriler nasıl kullanılacak?

Mevcut durumda anormallikler var mı (karakteristik olarak yüksek veya düşük emisyon)?

Önerilen ya da devam eden düzenleyici ya da gönüllü çalışmalar temel ve / veya gelecekteki emisyonları nasıl etkileyecek?

Temel yıl, başka bir yerde kullanılan temel yıl ile uyumlu olacak mı?

Veriler mevcut mu?

Gerçekçi olan ve özel gereksinimlerinizi karşılayan bir temel seçin!

Karbon Ayak İzi Envanteri Hesaplama Adımları Nelerdir?

 1. Sera gazı emisyon hesabı hesaplama metodolojisi seçilir.
 2. Sera gazı emisyon hesabında kullanılacak faaliyet verileri emisyon kaynaklarına (linyit, doğalgaz vb) ait veriler toplanır ve her bir faaliyet verisi için yıllık faaliyet verisi hesaplanır.
 3. Sera gazı emisyon hesabında kullanılacak hesaplama faktörlerine (emisyon faktörü gibi) ilişkin hesaplamalarda kullanılacak kademeler belirlenir.
 4. Sera gazı emisyon hesabında kullanılan faaliyet verisi ve hesaplama faktörü değerleri belirlendikten sonra yıllık sera gazı emisyon hesabı yapılır.