-AB Sanayisi yeşil ve dijital geçişleri mümkün kılan ve toplumsal kullanımlar için temel olmayan en zararlı kimyasalları aşamalı olarak kaldıran güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların üretimi ve kullanımını amaçlamaktadır.

 

-Kimyasallar Stratejisi tarafından belirlenen beş ana eylemi desteklemektedir. Bunlar;

1) Güvenli ve sürdürülebilir AB kimyasalları için yenilik,

2) Acil çevre ve sağlık sorunlarını ele almak için daha güçlü AB yasal çerçevesinin güçlendirilmesi,

3) Yasal çerçeveyi basitleştirmek ve pekiştirmek,

4) Kimyasallar hakkında kapsamlı bir bilgi tabanı,

5) Kimyasalların küresel anlamda güvenilir bir şekilde yönetilmesi için örnek teşkil etmesi ana eylemlerdir.

 

-Tek Madde, Tek Değerlendirme’ yaklaşımının amaçlamaktadır.

 

-Tüketici ürünlerinde daha güvenli ve daha sürdürülebilir maddelere, malzemelere ve ürünlere geçişin toksik olmayan malzeme döngülerine ve daha temiz bir döngüsel ekonomiye yol açacağı gerçeği ışığında, döngüsel ekonominin uygulanmasını tamamlamak ve katkıda bulunmak için Kimyasallar Stratejisi’nin önemi,

 

-Kimyasalların daha yeşil, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir üretim ve kullanımına doğru adil, sosyal olarak dengeli ve kapsayıcı bir geçişi sağlanması,

 

-En zararlı kimyasallar için kısıtlamaların önceliklendirilmesini ve genel risk yönetimi yaklaşımının genişletilmesi,

 

-Kimyasallar Stratejisinin hedeflerine ve vizyonuna ulaşmanın REACH ve CLP Yönetmelikleri dahil olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklikler gerektirdiği,

 

-Kimyasallar stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için finansman ve yatırımın önemi,

 

-‘’Yeşil kimya’’ kavramına dayanan güvenli ve sürdürülebilir tasarım kimyasalları, malzemeleri ve ürünlerinin (sanayiye teşvikler de dahil olmak üzere) üretimini ve kullanımını teşvik etme üzerinde durulması,

 

-Yeni ve daha temiz endüstriyel süreçler ve teknolojilerin, kimyasalların çevresel ayak izini azaltılması,

 

-2030 gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunması gereğini vurgulamaktadır.

 

-Hayvan testlerine olan bağımlılığı daha da azaltmak için girişimleri desteklemektedir.

 

 

Sürdürülebilir Kimyasallar Stratejisi AB Konsey Kararları (Türkçe Metin )

Sustainable Chemicals Strategy of the Union I Council Conclusions (1) (Orjinal Metin)