Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı – TMGD

TMGD tebliği son halini 19.04.2017 tarihinde almıştır. Bu tebliğe göre Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri, kapsamaktadır. Ayrıca Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle işgal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri de kapsar.
Kapsamda olan firmalar tehlikeli madde güvenlik danışmanını kendi bünyesinde bulundurmalı veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumlarından hizmet almalıdırlar. Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti ADR mevzuatına göre kimyasalların karayolunda taşınmasını güvenli hale getirmek için bir dizi uygulamayı içermektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimiz;

Tehlikeli maddelerin tespit edilmesi ile sürecimiz başlamaktadır. Bir maddenin tehlikeli olup olmadığını Güvenlik Bilgi Formlarının 14. Başlığındaki Tehlike numarası UN kodu bulunması belirlemektedir.

Tehlikeli maddelerin uygun taşımacılık etiketleri ile etiketlenmesini belirlemek ambalajların sertifikalı UN onaylı ve hangi ambalaj koduna tabi olmasını belirlemek hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Tehlikeli maddelerin SRC5 belgeli şoförler ve ADR uygunluğu almış araçlar ile taşınmasını sağlamak için gerekli doküman ve çalışmaları takip etmekteyiz.

Hizmetimizin tamamını online bir yazılım programımız olan ve TÜRK PATENT enstitüsü tarafından patentini aldığımız ADR yazılım programı ile sağlamaktayız. Yazılım programımız dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak için sizlerin hizmetine sunulmuştur. Dokümanlar hızlı güvenli ve online hazırlanmaktadır aynı zamanda İzlenebilirliği ve dijital arşivi sağlamakta olup hizmetimiz tek tuşla kontrol etmenizi sağlamaktayız.