Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin Aday Listesi şu anda insanlara veya çevreye zarar verebilecek kimyasallar için 233 giriş içermektedir. Şirketler bu kimyasalların risklerini yönetmekten sorumludur ve ayrıca müşterilerine ve tüketicilerine bunları güvenli bir şekilde kullanmaları için bilgi vermek zorundadır.

Helsinki, 17 Ocak 2023 – ECHA, tehlikeli özellikleri nedeniyle Aday Listesine dokuz kimyasal ekledi. Örneğin alev geciktiriciler, boyalar ve kaplamalar, mürekkepler ve tonerler, kaplama ürünleri, plastikleştiriciler ve kağıt hamuru ve kağıt imalatında kullanılan maddeler.

 

17 Ocak 2023 tarihinde Aday Listesine eklenen girişler:

# Madde Adı EC Numarası CAS     Numarası Dahil Edilme Sebebi Kullanım Örnekleri
1 1,1′-[etan-1,2-diilbisoksi]bis[2,4,6-tribromobenzen] 253-692-3 37853-59-1 Çok kalıcı ve çok biyobirikimli
(REACH Madde 57 e)
Maddenin kendisi REACH kapsamında kayıtlı olmasa da, SVHC olarak tanımlanması, gelecekteki ikame sorununu önlemek için bir önlem olarak görülebilir.
2 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropilidendifenol 201-236-9 79-94-7 kanserojen
(Madde 57a)
Polimer reçinelerin imalatında, epoksi kaplı devre kartları, baskılı devre kartları, kağıt ve tekstil gibi ürünlerde reaktif alev geciktirici ve katkı maddesi alev geciktirici olarak.
3 4,4′-sülfonildifenol 201-250-5 80-09-1 Üreme için zehirli (Madde 57 c); Endokrin bozucu özellikler (Madde 57 f – çevre); Endokrin bozucu özellikler
(Madde 57 f – insan sağlığı)
Üretiminde: kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, tekstil, deri veya kürk ve kimyasallar.
4 Baryum diboron tetraoksit 237-222-4 13701-59-2 Üreme için zehirli
(Madde 57c)
Boya ve kaplamalarda.
5 Bireysel izomerlerin herhangi birini ve/veya bunların kombinasyonlarını kapsayan Bis(2-etilheksil) tetrabromoftalat Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (Madde 57 e) Esnek polivinilklorür için alev geciktirici ve plastikleştirici olarak ve tel ve kablo yalıtımında, film ve kaplamada, halı altlığında, kaplanmış kumaşlarda, duvar kaplamalarında ve yapıştırıcılarda kullanım için.
6 İzobütil 4-hidroksibenzoat 224-208-8 4247-02-3 Endokrin bozucu özellikler
(Madde 57 f – insan sağlığı)
Maddelerin imalatında ve aşağıdaki ürünlerde: kaplama ürünleri, dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili ve mürekkepler ve tonerler.
7 Melamin 203-615-4 108-78-1 İnsan sağlığına olası ciddi etkileri olan eşdeğer endişe düzeyi (Madde 57 f – insan sağlığı);
Çevreye olası ciddi etkileri olan eşdeğer endişe düzeyi (Madde 57 f – çevre)
Polimerler ve reçinelerde, kaplama ürünlerinde, yapıştırıcılarda ve sızdırmazlık maddelerinde, deri işleme ürünlerinde, laboratuvar kimyasallarında.
8 Perfloroheptanoik asit ve tuzları Üreme için zehirli
(Madde 57c); Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (Madde 57 d);
Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (Madde 57 e); İnsan sağlığına olası ciddi etkileri olan eşdeğer endişe düzeyi (Madde 57 f – insan sağlığı);
Çevreye olası ciddi etkileri olan eşdeğer endişe düzeyi (Madde 57 f – çevre)
Maddenin kendisi REACH kapsamında kayıtlı olmasa da, SVHC olarak tanımlanması, gelecekteki ikame sorununu önlemek için bir önlem olarak görülebilir.
9 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafloro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan-2-il)morfolin ve 2,2’nin reaksiyon kütlesi, 3,3,5,5,6,6-oktafloro-4-(heptafloropropil)morfolin 473-390-7 Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (Madde 57 e) Makalelerde, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, sanayi sitelerinde ve imalatta kullanılır.

 

ECHA, Yüksek önem arz eden madde listesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://echa.europa.eu/candidate-list-table