”Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik” genellikle “PIC Yönetmeliği” olarak da bilinir ve 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği’nin Türkçe adıdır. Bu yönetmelik, kimyasal maddelerin ihracat ve ithalatıyla ilgili olarak toplum sağlığı ve çevre korumasını amaçlamaktadır. PIC, “Kimyasalların Bilgi ve İzleme Süreci” anlamına gelmektedir.

PIC Yönetmeliği, kimyasal maddelerin bazı özel kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip olanlarının ticaretini düzenler. Bu maddeler, tehlikeli ve zararlı olabilir, bu nedenle kontrollü bir şekilde ihraç edilmeleri ve kullanılmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, belirli kimyasal maddelerin ticaretinde bilgi paylaşımı, bilgilendirme ve izleme süreçleri belirlenmiştir.

PIC Yönetmeliği, ticarette kullanılan kimyasal maddelerin etiketlenmesi, belirli prosedürlerin takip edilmesi ve bu maddelerin tehlikeleri konusunda diğer ülkelerle bilgi alışverişi gibi konuları kapsar.

Bu yönetmelik genellikle küresel anlamda bir düzenlemeye katkıda bulunur ve kimyasal güvenliği sağlamak, çevreyi korumak ve insan sağlığını güvence altına almak amacıyla çeşitli düzenlemeler içerir. Bu kapsamda, ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliği önemli bir rol oynar.

Turk – PIC Yönetmeliğinin Amacı

PIC, “Kimyasalların Bilgi ve İzleme Süreci” anlamına gelir. Yönetmeliğin temel amacı şunlardır:

  1. İnsan Sağlığı ve Çevre Koruması: PIC Yönetmeliği, kimyasal maddelerin uluslararası ticaretini denetleyerek insan sağlığını ve çevreyi korumayı hedefler. Tehlikeli kimyasal maddelerin kontrolsüz ticareti, çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Bu yönetmelik, bu tür kimyasal maddelerin ithalat ve ihracatını düzenleyerek, bu maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve kullanılmasını sağlamayı amaçlar.
  2. Bilgi ve İzleme: Yönetmelik, ülkeler arasında kimyasal maddelerle ilgili bilgi paylaşımını ve izleme süreçlerini destekler. Bu, herhangi bir ülkede ortaya çıkan risklere karşı diğer ülkelerin hazır ve bilgilendirilmiş bir şekilde hareket etmelerine olanak tanır.
  3. Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarını Teşvik: PIC Yönetmeliği, kimyasal maddelerin tehlike değerlendirmesi için alternatif yaklaşımların kullanılmasını teşvik eder. Böylece, hayvan deneylerinin sayısını azaltmak ve kimyasal güvenlik değerlendirmelerini daha etkili hale getirmek amaçlanır.
  4. Uluslararası İşbirliği: Yönetmelik, uluslararası düzeyde işbirliğini destekler. Ülkeler arası iletişim ve işbirliği sayesinde kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde ticaretinin sağlanması hedeflenir.
  5. Sorumluluk Paylaşımı: PIC Yönetmeliği, üretici ve ithalatçı şirketlere belirli sorumluluklar yükler. Bu şirketler, ürettikleri veya ticaretini yaptıkları kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve kullanılmasını sağlamak için çeşitli adımlar atmaktan sorumludur.

Bu amaçlar doğrultusunda, PIC Yönetmeliği, uluslararası kimyasal ticaretin düzenlenmesini ve kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefler.