KKDIK Üçüncü Taraf Temsilcilik Nedir ?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 17 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin temel amacı insan ve çevre sağlığının korunmasını en yüksek seviyede ele alarak maddelerin zararlılıklarının değerlendirilmesine yönelik alternatifler üretmektir.
Yönetmeliğe tabi maddelerin kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde bulunması durumunda KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kayıtları gerçekleştirilmediği takdirde imal edilmeleri ve piyasaya arzları konusunda büyük yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu yaptırımlara takılmamak ve üretime devam edebilmek adına kimyasalların madde bazında kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kayıtlar bu yönetmeliğin uygulayıcısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sistemi Üzerine açılmış olan Kimyasal Kayıt Sistemi Üzerinden gerçekleşecektir. Bu sistem üzerinden kayıt başvurusunda bulunan imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar ön-Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF) katılımcısı olarak kabul edilecektir. Her bir MBDF’nin amacı yapılan çalışmaların ve testlerin tekrarlanmasının engellenmesini ve sınıflandırma / etiketlenme farklılıklarında anlaşmaların sağlanmasıdır. KKDIK Üçüncü Taraf Temsilcilik de Tek Temsilcilik gibi bu sürecin parçasıdır.

Bakanlık Yayımladığı duyurularda Ön Bildirimlerin 2021 yılına kadar yapılabileceğini ve bu bildirimlerden hiçbir harç talep etmeyeceğini açıklamıştır. Bu kayıtlar ÖN Madde Bilgi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak gerçekleşecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın entegre sistemi üzerinden gerçekleştirilen bildirimlerde, bildirim yapan taraflar birbirini görebilmektedir. KKDIK üçüncü taraf temsilcilik tam bu noktada devreye girmektedir. Firmalar ‘’know-how’’ (Bilgi gizliliği ) çerçevesinde ön-MBDF’larında isimlerinin gözükmemesini üçüncü taraflar ile anlaşma yaparak firmalarının gizliliğini sağlayacaklardır. Üçüncü Taraf Temsilcilerinin temel görevi, temsilciliklerini yürüttüğü firmaların madde kayıtlarını yapmak ve oluşacak konsorsiyumlarda firmaları temsil etmektir. Kayıt işlemleri sırasında ana firma diğer firmalar ile ortak kayıt sürecine girdiği zaman üçüncü taraf olarak atadığı temsilci görünecek ve kayıt işlemleri temsilci adına gerçekleşecektir. Ortak kayıt sürecinde diğer firmalar üçüncü taraf temsilcisi atayan ana firmayı göremeyecektir. Sadece bakanlık tarafından yapılan atama görüntülenebilecektir.

Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti

1. Yurt içi İmalatçı, İthalatçı, Alt Kullanıcı maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.
2. MBDF(Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt İçi Üreticisini bilgilendirmesi.
3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.
4. Tarafların 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.
5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce  kayıt dosyalarının hazırlaması.
6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.
7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi
8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanması.