ISO 14046 Su Ayak izi Envanteri Oluşturma

ISO 14046 Su Ayak izi Nedir?

Suyun Verimli Kullanımı Yönetimi için ve kirletilen su miktarının hesaplanması; Uluslararası tutarlı bir değerlendirme tekniği gerekir. Bu anlamada   ISO 14046 Su ayak İzi Standardı oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak üretim ve hizmet sunumunda kullanılan suyun verimli kullanımı ve yönetimi; Çevrenin ve canlıların korunması, kaynakların israf edilmemesi ve artan talep ve artan su kıtlığı kapsamında artık önem verilmesi gereken konular arasındadır.

Suyun kullanımı ile ilgili politik ve kurumsal gündemler artık artmaya başlamıştır. Kurumsal şirketler, hükümetler ve uluslararası kamuoyu tarafından, tedarik zincirlerini de kapsayacak şekilde suyun verimli kullanımı ve yönetimin önemi kabul edilmektedir.

Su Ayak izi Nedir?

Su ayak izi, üretim ve hizmettin bütün aşamaları dahil kullanılan tatlı su miktarının (kirletilen su miktarı ve geri kazanılan su miktarı da dahil), hesaplanması olarak tanımlanabilir. Su ayak izi hesaplanması, aynı zamanda su ile ilgili çevre üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendirme işlemidir. Su Ayak İzi hesaplamasında hem doğrudan su kullanımını hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katılması gerekir.

Su Ayak izi Standardı Nedir?

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, doğrudan ve dolaylı kirletilen tatlı su miktarı ile geri kazanılan su miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak su izi için yeni standarttır. ISO 14046, ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izi değerlendirmeleri için kurallar ve gereksinimler belirler. Değerlendirmede su kalitesini etkileyen hava ve toprak emisyonlarını içerir.

ISO 14046 Standardı; bir ürün yapmak, bir hizmet sunmak veya bir etkinliği tamamlamak için tüketilen su miktarını ölçmek için bir çevresel hesaplama tekniğidir.

Bir tedarik zinciri içindeki su ile ilgili riskleri tanımlamak için yararlı bir araçtır. ISO 14046 standardı, su ayak izi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması için ilkeleri, şartları ve yönergeleri sağlar.

ISO 14046 Standardı; Su Ayak İzi Hesaplamalarını yapmak ve yapılan hesaplamaların doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan uluslararası bir standarttır.

ISO 14046 Standardının Önemi Nedir?

ISO 14046 standardı, üretim için tatlı su kullanımının azaltılmasıyla ilgilidir. Bu standardın endüstride uygulanmasından dolayı, gelecek nesiller için su tasarrufu sağlanmaktadır. Su, dünyadaki önemli doğal kaynaklardan biridir. Dolayısıyla, ISO 14046 standardının uygulanması potansiyel etkiyi belirleyecek ve su tasarrufu için kontrol önlemleri alınacaktır.

Su ayak izi Standardı Ana İçeriği:

 1. Prensipler
 2. Metodolojik çerçeve
 3. Raporlama
 4. Eleştirel inceleme
 5. Toplumsal düşünce
 6. Çevresel Gereklilikler
 7. Yasal yükümlülükler
 8. Kültürel düşünce
 9. Politik değerlendirme
 10. Organizasyon çeşitliliği
 11. Ekonomik koşullar

Su Ayak izi Standardı için Gereksinimler:

 ISO 14046 Standardının Yararları:

 • Gelecekteki risklerden kaçınmak için su tasarrufu yapılır.
 • Su ile ilgili çevresel etkiler sürekli olarak azaltılır ve kontrol edilir.
 • Ürün verimi, işlem artar.
 • Politikanızı çevre endüstrileri ve devletle paylaşın.
 • Çevreyi etkilemeden müşteri gereksinimlerini karşılamak.

ISO 14046 Belgesi Nedir Nasıl ve Kimden Alınır?

ISO 14046 Belgesi; ISO 14046 Standardına göre belirli bir izleme dönemine ait Su Ayak İzi Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini sağlamış firma ve organizasyonların uluslararası denetim firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika veya Belgedir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi ile ilgili Hizmetlerimiz

Su ayak izi hesaplamaları yapmak isteyen ve ISO 14046 Standardını uygulamak isteyen firmalara gerekli eğitimler verilmekte; Aynı zamanda, ISO 14046 Su Ayak İzi hesaplamalarını yapmış ve standardı uygulayan firmaların hesaplamaları ve standart gereksinimleri denetlenmekte ve hesaplamaları doğrulanarak ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama Raporu ve Sertifikası verilmektedir.