ISO 14064-2 Karbon Ayak izi Azaltma Projelendirmeleri

Karbon Ayak izi Azaltma Projelendirmeleri; sera gazı projeleri ve bunların sayesinde elde edilen her türlü sera gazı emisyon azaltmaları ve/veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin, hedef kullanıcılar ve sera gazı programları arasında karşılaştırılabilir olmaları için, hesaplama, izleme ve rapor etmede standart bir yaklaşım gereklidir.

ISO 14064-2 standardı , Karbon ayak izi (sera gazı emisyonlarını ) azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır.

ISO 14064-2, prensipleri ve gerekliliklerinin belirlenmesi ve sera gazı emisyonu azaltımlarına veya iyileştirmelerine neden olacak faaliyetlerin tanımlanması, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde bir temel sağlar.

Sera gazı proje planlamasını (proje ve temel senaryo ile ilgili sera gazı kaynaklarını, yutaklarını ve rezervuarlarını belirleme ve seçme) kapsar. Buna ek, raporlama öncesi sera gazı proje performansının izlenmesi, hesaplanması ve raporlanması ve veri kalitesinin yönetilmesini içerir.

Karbon Ayak izi Azaltma Projelendirmeleri Amacı

ISO 14064-2’ye göre doğrulama, öngörülen sera gazı azaltımlarının gerçekleşmesini sağlamak için projenin temelini, tasarım planının ve destekleyici varsayımlarım bütünlüğünü belirler.

ISO 14064-2 Projelendirme Avantajları

Sera gazı projelerinin ISO 14064-2’ye göre onaylanması, sera gazı projesinin planlandığı gibi uygulandığında öngörülen emisyon azaltımlarının elde edilmesine katkı sağlayacağına dair güven sağlar. Sera gazı projelerinizin onaylanması, belirli bir dönemde elde edilen emisyon azaltım miktarında paydaşlara güvence verir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük eder.

ISO 14064-2 Adımları

  • Proje için kaynakların, yutakların ve rezervuarların belirlenmesi
  • Temel senaryoyu belirleme
  • Özel prosedürlerin seçilmesi
  • Katkı özelliğini kanıtlama/ispatlaması
  • Sera gazı emisyonlarını ve azaltımlarının hesaplanması
  • Sera gazı verilerini yönetme
  • Onaylama ve onaylamaya izin vermek için sera gazı projelerini belgeleme, onaylama, doğrulama ve raporlama