RoHS Nedir?

RoHS, “Restriction of Hazardous Substances” (Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlanması) ifadesinin kısaltmasıdır. RoHS, özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlamayı amaçlayan bir AB direktifidir. Bu yönerge, çevresel ve insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin kullanımını kontrol etmek ve azaltmak amacıyla geliştirilmiştir.

RoHS direktifi, belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan bir dizi kısıtlama getirmektedir. Bu maddeler şunlardır:

 1. Kurşun (Lead)
 2. Cıva (Mercury)
 3. Kadmiyum (Cadmium)
 4. Altı değerlikli krom (Hexavalent Chromium)
 5. Polibromlu bifeniller (PBBs)
 6. Polibromlu difenil eterler (PBDEs)

RoHS, özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların üretiminde ve pazarlamasında kullanılan malzemelerde bu maddelerin kullanımını sınırlar. Üreticiler, RoHS uyumluluğunu belgelemek ve ürünlerini pazara sürebilmek için bu kısıtlamalara uymak zorundadır. RoHS uygunluğu, ürünlerin içerdikleri maddelerin belirli sınırlar içinde olduğunu veya bu maddelerin sınırları aşmadığını gösteren bir işaretleme ve belgelendirme sürecini içerir.

RoSH Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır?

RoHS düzenlemesi genellikle bir ülkenin veya bir bölgenin yasal çerçevesinde yürürlüğe girebilir. İşte RoHS düzenlemesinin genel prensipleri:

Belirli Tehlikeli Maddelerin Sınırlı Kullanımı: RoHS düzenlemesi, kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller (PBBs), ve polibromlu difenil eterler (PBDEs) gibi belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlar.

Sınırlar ve İstisnalar: RoHS düzenlemesi, belirli maddelerin kullanımına sınırlamalar getirir, ancak bazı durumlarda belirli ürünler veya endüstriler için istisnalar tanır. Bu istisnalar genellikle belirli koşullara ve belirli kullanımlara bağlı olarak belirlenir.

Üretici Sorumluluğu: RoHS, üreticilere belirli maddelerin kullanımını izleme ve sınırlama sorumluluğu getirir. Üreticiler, ürünlerinin RoHS uyumlu olduğunu belgelemek ve bu belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Belgelendirme ve İşaretleme: RoHS uyumlu ürünler genellikle belirli standartlara uygunluk açısından test edilir ve belgelendirilir. RoHS uyumlu ürünler genellikle özel bir işaretleme taşır.

 

Denetim ve Uyum Kontrolleri: RoHS düzenlemesi, ürünlerin piyasaya sürülmesi öncesinde ve sonrasında düzenli denetimlere ve uyumluluk kontrollerine tabi olabilir.

Güncellenen Standartlara Uygunluk: RoHS düzenlemesi, zamanla değişen teknolojik ve bilimsel gelişmelere dayanarak güncellenen standartlara uyum gerekliliğini içerebilir.

RoHS düzenlemesi genellikle çevre koruma ve insan sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım benimser. Üreticilere ve tedarik zinciri paydaşlarına belirli standartlara uyumlu olmaları ve bu konuda şeffaf olmaları için sorumluluk yükler. RoHS uyumlu ürünler, genellikle çevre dostu olarak kabul edilir ve küresel ticarette kullanılabilirliklerini artırabilir.

RoHS Belgesi Nasıl Hazırlanır?

RoHS uyumluluk belgesi hazırlamak, ürünlerinizin RoHS düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için önemlidir. İşte RoHS belgesi hazırlamanın genel adımları:

 • Ürün Bilgileri Toplama:Ürün adı, model numarası, seri numarası gibi temel bilgileri toplamak.

Kullanılan malzemelerin ve bileşenlerin ayrıntılı listesini yapmak.

 • Malzeme Değerlendirmesi: Kullanılan malzemelerin RoHS kısıtlamalarına uygun olup olmadığını değerlendirmek. RoHS kapsamındaki belirli tehlikeli maddelerin içeriklerini belirlemek.
 • Test ve Analiz: Ürününüzü RoHS kısıtlamalarına göre test etmek veya profesyonel bir laboratuvarda analiz yaptırmak. Test sonuçlarını ve analiz raporlarını saklamak.
 • İstisnalar ve Uygunluk Beyanı: Eğer varsa, RoHS kısıtlamalarına tabi olmayan belirli istisnaları belirtmek. Ürünün RoHS uygunluğunu beyan etmek.
 • Belgeleme ve İşaretleme: RoHS uygunluk belgesini oluşturmak ve üzerinde belirli bilgileri içeren etiketler veya işaretlemeler eklemek. Belge ve işaretlemeleri güvenilir bir şekilde saklamak.
 • Üretici Beyanı: Üretici olarak, RoHS uygunluğunu beyan eden bir belge hazırlamak. Bu belgede ürünün RoHS kısıtlamalarına uygun olduğunu, gerekli test ve değerlendirmelerin yapıldığını belirtmek.
 • Güncel Tutma: Ürün veya üretim süreçlerinde değişiklik olduğunda, RoHS uyumluluğunu güncellemek ve belgeleri yeniden değerlendirmek.

 

RoHS Değerlendirmesinin Uygunluğunu Değerlendiren ve Sertifikalanmalarından Sorumlu Kurumlar Kimdir?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlanması) değerlendirmesi ve uygunluk sertifikasyonu genellikle üreticiler ve özel belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bu belgelendirme kuruluşları, belirli standartlara ve yönergelerine uygunluğu değerlendirme yeteneğine sahip olan bağımsız denetim kuruluşlarıdır.