KKDIK Tek Temsilcilik Nedir ?

Türk kimyasal mevzuatı olarak bilinen Kkdik Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni Kaydı yönetmeliği bilindiği üzere 23 haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimyasal üreticileri ve ithalatçıları kapsayan bu yönetmelik aynı zamanda Yurtdışı kimyasal üreticisi olup Türkiye ye kimyasal satan firmaları da yakından ilgilendirmektedir. Kimyasal üreten dünya ülkeleri Türkiye’ye satmış oldukları kimyasalları çevre ve şehircilik bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) KKDIK Tek Temsilci aracılığıyla Tescil ettirmeden Türkiye Piyasasına arz edemeyeceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ; KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine Kayıt veya tescil işlemlerini yurt dışı üreticisinin tek başına yapamayacağını ve bunun için Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atamasını talep etmektedir.

Tek temsilci öncelikle KKDİK yönetmeliği konusunda uzman ve yine Kkdik Yönetmeliği EK-18 kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Uzmanları tarafından sağlanmalıdır.

KKDIK Tek Temsilcilik Hizmeti

1. Yurt Dışı üreticilerin maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.
2. MBDF(Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt Dışı Üreticisini bilgilendirmesi.
3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.
4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.
5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce  kayıt dosyalarının hazırlaması.
6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.
7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi
8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanması.

KKDİK Takvim Yılları

– 3/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) sürecidir.
– 01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ön-Kayıtlı olmayan maddeler ise ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.
– 01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

Türk Kimyasal mevzuatı aynı zamanda Türk REACH olarak da bilinmektedir. Yurt dışı üreticisinin Türk REACH kapsamında en önemli çalışması iyi bir Tek temsilci seçimini yapabilmesidir. Tek Temsilcinin seçimi kayıt süreci olan 01.Ocak2021 tarihinden önce seçilmiş olmadır. Tek temsilci değişimi KKS sisteminde mevcut olmayıp ancak Ön MBDF Ön Kayıtları gerçekleşmiş olan firmaların seçmiş oldukları Tek Temsilci ile tekrar yapılması ile gerçekleşebilir. Ön MBDF(ön kayıt) için firmaların bir an önce Tek Temsilcilerini seçmeleri önemlidir. Sebebi açılacak olan konsorsiyumlarda bilgi transferlerine liderlik yapmak veya ortak kayıt süreçlerinde lider olmaktır. Ön Kayıt takvimi 23/12/2017 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir.