SBT Bilim Temelli Hedeflere Dayalı (Karbon-Su-Enerji) Projelendirme ve Raporlama

SBT nedir?

Bilim Temelli Hedefler girişimi, bilime dayalı hedefleri “küresel ısınmayı 2 °C’nin altındaki sıcaklıklarla sınırlamak ve Paris Anlaşması’nın hedeflerini karşılamak amacıyla sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri” olarak tanımlamaktadır.

Bunun yanı sıra kuruluşlar tarafından sera gazı emisyonlarını azaltmak için benimsenen emisyon azaltma hedefleri, küresel sıcaklık artışını 2 ° ‘nin altında tutmak için gereken dekarbonizasyon seviyesine uygunsa “bilime dayalı” kabul edilir.

SBT Girişimi (Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi)

  1. Sınırlar: Hedef, sera gazı beyanı sahibi kuruluşun genelindeki Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını ve Sera Gazı Protokolü Kurumsal Standardında belirtilen ilgili tüm sera gazını kapsamalıdır.
  2.  Zaman aralığı: Hedef, hedefin ilanından itibaren en az 5 yıl ve en fazla 15 yıl olmalıdır.
  3. Hedef Sınırı: Hedef, küresel sıcaklık artışını endüstriyel öncesi sıcaklıklara kıyasla 2 ° C’nin çok altında tutmak için gereken dekarbonizasyon seviyesiyle tutarlı olacaktır.
  4.  Kapsam 3: Sera gazı beyanı sahibi, GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) İzleme ve Raporlama Standardı tarafından tanımlanan ilgili tüm kapsam 3 kategorilerini kapsayan sera gazı emisyonu azaltma hedeflerini belirlemeden önce, Kapsam 3 taramasını tamamlamalıdır.
  5. Raporlama: Sera gazı beyanı sahibi, kuruluş genelindeki sera gazı emisyonları envanterini yıllık bazda hazırlamalıdır.

Neden SBT?

Bilim temelli bir hedef belirlemek, şirketlerin sektörel ve küresel dekarnonizasyon hedeflerine katkıda bulunmak için emisyon azaltma paylarını elde etmelerini sağlar. Ayrıca işletmelere çeşitli faydalar sağlar. Bilim temelli hedefler belirleyen şirketler, iklim değişikliğinin işlerine getirdiği risklerin farkında olduklarını ve iş modellerinin esnek olmasını sağlamak için harekete geçtiklerini göstermektedir. Bu, hem iklim ile ilgili fiziksel riskler (örneğin operasyonların bozulması / varlıkların zarar görmesi) hem de geçiş riskleri (örneğin politika ve piyasa talebi ve arz değişimlerindeki değişiklikler) açısından esnekliktir.

  1. Emisyon azaltma hedeflerini hesaplamak için tanınmış bir bilime dayalı yaklaşımın uygulanması, paydaşlara ve yatırımcılara eş varlıklara maruz kalma risklerini azalttıklarını göstererek, düşük bir karbona uyum sağlamak için yeni fırsatlardan yararlanarak bir işletmenin güvenilirliğini ve itibarını artırabilir.
  2. Bilim temelli hedefler belirlemek, bir kurumun rekabet gücünü artıracak ve sektörde lider olarak konumlanacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ürün / hizmet teklifleri ve yaklaşımlar dahil olmak üzere şirketler ve tedarik zincirlerinde yeniliği teşvik eder.
  3. SBT kuruluşları için, bilime dayalı bir hedef belirlemek, işletmedeki emisyon sıcak noktalarını belirleme ve sektörün karbonsuzlaşmasına aktif olarak katkıda bulunma fırsatını temsil eder. Yenilenebilir elektrik satın almaya geçmek veya sahada elektrik üretimi için yenilenebilir kaynaklar kullanmak, operasyonel sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltabilecek eylemlere örnektir.
  4. SBT (Science Based Targets-Bilim Temelli Hedef) belirleme, düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için gerekli yenilikleri teşvik edebilir ve üretebilir.