23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği kapsamında kayıt süreçleri 01.01.2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

KKDİK Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesine Göre ; 31/12/2023 tarihinden önce kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise, 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında 7 nci ve/veya 8 inci veya 17 nci veya 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca ; kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki maddeler, bu Kısım kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilmeyecektir.

Aşağıda belirtilen başlıklar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ücretlendirmeye tabidir ;

  • Kayıt
  • Kayıt Güncelleme
  • Bilginin Halkın erişimine açılması talepleri
  • Ürün ve Süreç odaklı AR-GE bildirimleri
  • İzin Başvuruları
  • İzin Gözden Geçirme talepleri

2023 Yılı itibari ile güncel harç bedelleri yayımlanmıştır. Harç bedellerine ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir;

Harç bedellerine ilişkin tablolara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023 yılı KKDİK KAYIT ÜCRETLERİ TABLOSU