Yüksek önem arz eden maddelerden oluşan Aday Liste artık insanlara veya çevreye zarar verebilecek kimyasallar için 240 giriş içermektedir. Şirketler, bu kimyasalların risklerini yönetmek ve müşterilere ve tüketicilere bunların güvenli kullanımı konusunda bilgi vermekten sorumludur.

 

Helsinki, 23 Ocak 2024 –  Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Aday Listesine beş yeni kimyasal ekledi. Bunlardan biri üreme için toksik, üçü çok kalıcı ve çok biyobirikimli, biri ise üreme için toksik ve kalıcı, biyobirikimli ve toksik. Mürekkepler ve tonerler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri ile yıkama ve temizlik ürünleri gibi ürünlerde bulunurlar.

 

Ajans ayrıca, dibütil ftalat için mevcut Aday Listesi girişini, çevre için endokrin bozucu özelliklerini içerecek şekilde güncelledi.

23 Ocak 2024’te Aday Listesine eklenen kayıtlar:

 

Madde Adı EC numarası CAS numarası Dahil edilme nedeni Kullanım örnekleri
2,4,6-tri-tert-butilfenol 211-989-5 732-26-3 Üreme açısından toksik (Madde 57c)

Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT)
(Madde 57d)

Başka bir maddenin imalatı; Karışımların formülasyonunda ve yakıt ürünlerinde.
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbütil)fenol 221-573-5 3147-75-9 Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB)
(Madde 57e)
Hava bakım ürünleri, kaplama ürünleri, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, yağlayıcılar ve gresler, cilalar ve cilalar ve yıkama ve temizlik ürünleri.
2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]bütan-1-on 438-340-0 119344-86-4 Üreme açısından toksik (Madde 57c) Mürekkepler ve tonerler, kaplama ürünleri.
Bumetrizol 223-445-4 3896-11-5 vPvB
(Madde 57e)
Kaplama ürünleri, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri ile yıkama ve temizlik ürünleri.
2-fenilpropen ve fenolün oligomerizasyon ve alkilasyon reaksiyon ürünleri 700-960-7 vPvB
(Madde 57e)
Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, kaplama ürünleri, dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili, mürekkepler ve tonerler ve polimerler.
Dibütil ftalat (güncellenmiş giriş) 201-557-4 84-74-2 Endokrin bozucu özellikler
(Madde 57(f) – çevre)
Metal işleme sıvıları, yıkama ve temizleme ürünleri, laboratuvar kimyasalları ve polimerler.

 

 

 

ECHA’nın Üye Ülke Komitesi bu maddelerin Aday Listeye eklendiğini doğruladı. Listede şu anda 240 giriş yer alıyor; bazıları kimyasal grupları olduğundan etkilenen kimyasalların genel sayısı daha yüksek.

Bu maddeler gelecekte İzin Listesine alınabilir. Eğer bir madde bu listede yer alıyorsa, şirketler izin başvurusunda bulunmadıkça ve Avrupa Komisyonu bu maddenin kullanımına devam edilmesine izin vermedikçe onu kullanamaz.