Mavi yeşil danışmanlık 2013 yılında kurulmuş Tehlikeli Madde Çevre ve Kimyasal Yönetim Danışmanlık  alanında hizmet veren bir kurumdur.

MAVİ YEŞİL DANIŞMANLIK 2013 yılında kurulmuş özellikle kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında sürekli gelişimi ilke edinen firmaların iş ortaklığını misyon edinmiş bir kimyasal yönetim danışmanlık firmasıdır.

MAVİ YEŞİL ADR DANIŞMANLIĞI 2015 yılında faaliyet geçmiş olup amacımız danışmanlık ve eğitim hizmeti alma ihtiyacı duyan firmalara hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sağlayarak destek güç oluşturmaktır.
MAVİ YEŞİL DANIŞMANLIK gelişen dünya ülkelerinin tüketici beklentileri arasında yer alan, çalışanına ve yaşadığı doğaya önem veren, sağlıklı ve güvenli yaşamayı benimseyen firmalar oluşturmaktadır. Merkezimiz firmanıza katmış olduğu bu vizyon ile yasal mevzuata hakim , iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak verdiği eğitimler ile günümüz rekabet koşullarında en iyi yerde yer almanızı sağlamaktadır.
357

EĞİTİM

6357

SDS/GBF

658

DANIŞMANLIK

348

YAZILIM KULLANICILARI

Merak Ettikleriniz

Çalıştığınız firmalarda ancak üçüncü taraf temsilci kullanarak gizli kayıt yapabilirsiniz.

Türkçe 64 saatlik eğitimi alan bir kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmasına engel teşkil edecek bir hüküm bulunmamaktadır.

Aşağıdaki sınava girme şartlarını sağlaması  gerekmektedir.

b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

ç)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(b) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Tek Temsilci ise, Türkiye dışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini y   erine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir.

Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi için KKDİK Yönetmeliğinin 5 inci ve 9 uncu Maddelerinin incelenmesi tavsiye edilir.

Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır. İzne tabi maddelerdir.

       EK17 ile ilgili hükümler;

1) Ek-17’nin 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 49, 54, 55,57, 58, 60 numaralı girdileri için 31/12/2018 tarihinde,

2) Ek-17’nin 62 numaralı girdisi için 31/12/2019 tarihinde,

3) Ek-17’nin 46a, 47 nci girdinin 1 ila 4 üncü paragrafları ve 65 numaralı girdileri için 31/12/2021 tarihinde,

4) Ek-17’nin 66 numaralı girdisi için 31/12/2022 tarihinde,

5) Ek-17’nin diğer girdileri için yayım tarihinden 6 ay sonra, yürürlüğe girer.

Ve kısıtlama şartlarına uymak şartı ile piyasaya arz edilebilmektedir.

Bakanlık MBDF oluşturulması için Kimyasal Kayıt Sisteminde özel bir bölüm geliştirilmiş olup, MBDF’lerin kurulması ve işleyişi konusunda herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. MBDF içindekiler, KKDİK     kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kendi düzenlemelerini uygun gördükleri biçimde başlatmakta serbesttir. Bununla birlikte kayıt ettirenlere kolaylık sağlanması amacıyla Veri Paylaşım Rehberi hazırlanmış olup, bu rehbere Kimyasallar Yardım Masasının web sitesindeki Rehberler bölümünden erişilebilir.

Veri paylaşımı beraberinde maliyetleri de getirdiği için, veri paylaşımı süreci içinde maliyetin paylaşılması da öngörülmektedir. KKDİK Yönetmeliği doğrultusunda gerekli görüldüğü biçimde, veri paylaşımının tarafları “adil, şeffaf ve ayrım gözetmeyen bir şekilde veri paylaşımın maliyetlerinin belirlenmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmelidir” (Madde 24(3) ve 26.1).

MBDF süreçleri ve maliyet paylaşımına ilişkin detaylı bilgi Kimyasallar Yardım Masasında yer alan Veri Paylaşımı Rehberinde bulunmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimleri eğitim kuruluşları, sınavları ise belgelendirme kuruluşları tarafından kendilerinin belirlediği şehirlerde düzenlenecektir. Mavi yeşil Bakanlık tarafından onaylı bir eğitim kuruluşudur.

1/12/2023 tarihine kadar, Güvenlik Bilgi Formları (GBF); 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e  ya da KKDİK Yönetmeliğine göre hazırlanır. 31/12/2023 tarihinden sonra GBF’ler yalnızca KKDİK Yönetmeliğine göre hazırlanır.

Gelin hep birlikte kimyamızı değiştirelim

“Sürdürülebilir bir yaşam için günümüzdeki rekabet koşullarının temeli insana duyarlı çevreci geri dönüşebilir ürün üretmekten geçmektedir.
Kurumumuz çevre ve kimyasal mevzuat düzenlemelerini tesislere uyarlayarak gelecek nesillere yaşanır bir hayat vermeye destek sağlamaktadır.‘’

Makbule ÇETİN    •   KURUCU