KKDIK Kayıt Hizmeti

Türkiye Piyasasına Kimyasal İthal eden İmal eden ve Alt kullanıcılar KKDİK Yönetmeliğine (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) uygun olması zorunludur. Yıllık 1 ton ve üzeri  kimyasal madde (zararlı ve zararsız) Türkiye piyasasına arz ediyor ise KKDIK kayıt sürecini tamamlamak zorundadır. Aksi halde Türkiye piyasasına kimyasal madde ithal ve imal edemez.

KKDİK Kapsam Dışı Maddeler Nelerdir?

 • Atık niteliğindeki madde karışımları
 • Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren karışımları;
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar. (Yetkili merci talep etmezse)
 • Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tâbi olan maddeler ve karışımları.
 • İzole edilmemiş ara maddeleri.

KKDİK Mevzuatından Muaf Maddeler nelerdir?

Bu Yönetmeliğin İkinci(Kayıt), Beşinci(Alt kullanıcı), Altıncı(Değerlendirme)ve Yedinci (İzin)Kısımlarında yer alan hükümler aşağıda yer alan ürünlerde kullanım amacıyla imal edilen veya ithal edilen maddelere uygulanmaz;

 • Tıbbi ürünler
 • Gıdalar
 • Yemler

Bu Yönetmeliğin İkinci (Kayıt), Beşinci(Alt Kullanıcı) ve Altıncı (Değerlendirme)Kısım hükümleri aşağıda yer alan maddelere uygulanmaz:

 1. a) Ek-4’de yer alan maddeler,
 2. b) Ek-5’te yer alan maddeler,

c)İhraç edilen ve türkiyeye tekrar ithal edilen

Kısım II (Kayıt) Bölüm 1- Genel Kayıt Yükümlüğü ve bilgi gereklilikleri  (Ürün ve süreç odaklı araştırma geliştirme ve kısım VII (izin) Yerinde izole ara maddeler ve taşınan izole ara maddeler uygulanmaz

Kısım II (kayıt) ve VI (değerlendirme) hükümleri polimerler için uygulanmaz

KKDIK Kayıt Hizmeti

KKDİK Kayıt hizmeti Ön MBDF kaydından sonra başlamaktadır. MBDF Yönetimi hizmeti ile entegre sunulmaktadır.KKDİK kayıt aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır.

 • Teknik Dosyanın hazırlanması
 • Bilgi gereklilikleri ve test çalışmalarının tespiti
 • Alternatif test metotlarının araştırılması
 • Veri boşluklarının tespiti ve bilgi feragatlarının sağlanması
 • Sağlık Zararlılık değerlendirmesi (DNEL Hesaplamaları)
 • Çevre Zararlılık değerlendirmesi (PNEC Hesaplamaları)
 • Fizikokimyasal zararlılık değerlendirmesi (KGR) Sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Tarafından
 • Maruziyet seneryolarının oluşturulması (KGR) Sertifikalı Kimyasal Değerlendirme  Uzmanı Tarafından
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin yapılması
 • Kimyasal Güvenlik Raporunun oluşturulması
 • Kayıt Başvurusu ve takibi