ISO 14064-1 KARBON AYAK İZİ ENVANTERİ OLUŞTURMA

SKDM/CBAM – SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

CDP KURUMSAL KARBON AYAK İZİ ENTEGRE YÖNETİMİ PROJELENDİRME

ISO 14046 SU AYAK İZİ ENVANTERİ OLUŞTURMA

ISO 14067 ÜRÜN KARBON AYAK İZİ OLUŞTURMA

LCA (LİFE CYCLE ASSESSMENT – YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ)

SBT BİLİM TEMELLİ HEDEFLERE DAYALI (KARBON-SU-ENERJİ) PROJELENDİRME VE RAPORLAMA

EPD – ENVİROMENTAL PRODUCT DECLARATIONS – ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI