ISO 14067 Ürün Karbon Ayak izi Hesaplama Eğitimi

Ürün karbon ayak izi hesaplama eğitimi (PCF), bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü emisyonlarının hesaplanmasına yönelik bir yaklaşımdır. Bir ürün için bu, hammadde çıkarma ve işleme, üretim, dağıtım, kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu işleminden çeşitli yaşam döngüsü aşamalarının analizini içerir. Artık birçok şirket, tedarik zincirleri aracılığıyla karbon emisyonlarını daha iyi anlamak ve verimlilik fırsatlarını belirlemek için bu yaklaşımı kullanıyor.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitim İçeriği

  1. Bir PCF gerçekleştirme süreci
  2. PCF Standartları (ISO 14067, PAS 2050, WRI Yaşam Döngüsü Standardı) *
  3. Sınırların Tanımlanması
  4. PCF Miktar Tayini
  5. Raporlama
  6. Doğrulama için hazırlık

Katılımcı Profili

Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır

Eğitim Süresi 

2 Gün

Eğitim Ücreti

TL+ KDV

Eğitim Kayıt Formu