“TÜRK REACH’İ KKDİK Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği” Paneli Gerçekleştirildi

Kalder Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu’ndan Panel
Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni Kısıtlanması KALDER Paneli

KalDer bünyesinde yer alan Çalışma ve Uzmanlık Grupları, iş ve yaşam kalitesi konusunda bilgi

birikimini artırmak, uzmanlığı geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek hedefiyle çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu kapsamdaki guruplardan KalDer Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık
Grubu, “TÜRK REACH’İ KKDİK Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlanması
Yönetmeliği” konulu paneli; 13 Şubat 2020 Perşembe günü KalDer Evi’nde gerçekleştirdi.
Konusunda uzman isimlerin yer aldığı panelin açılış konuşmaları KalDer Bursa Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Direkçi ve KalDer Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu Lideri Işıl
Doğan tarafından yapıldı.
Panele konu olan KKDİK Nedir? KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve
Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların
olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve
kısıtlama süreçlerini yönetecektir.
Açılış konuşmalarının ardından panelde konuşmacıların sunumları yer aldı. Mavi Yeşil
Danışmanlık Koordinatörü Makbule Çetin KKDİK Mevzuatı – “KKDİK Uygulama ve Modelleme”
konusunda ve TUV AUSTRIA Eğitmeni Sevgi Akkuzu “Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı”
hakkında sunum yaparak katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.