Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) üyelerine yönelik ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması’ (KKDİK) semineri gerçekleştirdi.
BALKANTÜRK Akademi kapsamında BALKANTÜRKSİAD İnşaat, Şehircilik, Enerji ve Çevre Çalışma Grubunun organizasyonuyla BALKANTÜRKEVİ BEV Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda BALKANTÜRKSİAD Üyesi ve firma temsilcisi katıldı.
“Üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek önemli amaçlarımızdan biri”
Seminerin açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Çalışma Gruplarından sorumlu Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu, “Çevre sorunları ve çözüm arayışları, günümüz dünyasının gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelmektedir. Ülkemizde de çevre sorunları giderek büyümekte ve çözüme ilişkin politikalar konusunda da yoğun çaba gösterilmektedir. Çevre yönetimi kavramının içeriğinde, tüm canlıların sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunması, gerektiği gibi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla uygun bir planlama ve denetim sisteminin oluşturulmasıyla, bu sistemin çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.
BALKANTÜRKSİAD’ın, Balkan ülkeleri ile gerçekleşen ticari ilişkileri geliştirmeye katkı sunmanın yanı sıra, üyelerini ve Bursa kamuoyunu ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirmeyi de kendine misyon edindiğini söyleyen İskenderoğlu, KKDİK’in bir Avrupa Mevzuatı olduğunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
“Yönetmeliğin amacı insan sağlığını ve çevreyi korumak”
KKDİK Yönetmeliği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Mavi Yeşil Danışmanlık Yöneticisi ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Makbule Çetin, “Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirmesine yönelik alternatif yöntemlere özendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde konuştu.
Çetin sözlerine şöyle devam etti; “KKDİK değerlendirme sürecinde kayıt işlemleri incelenir, verilerin, test raporlarının, risk derğerlendirmelerinin kontrolleri yapılarak, Bakanlığın uygun bulduğu şekilde izinler verilir. Bu süreci de ‘Kimyasal Değerlendirme Uzmanları’ yönetecek.”
Kimler ‘Kimyasal Değerlendirme Uzmanı’ olabilir?
Seminerde Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan TÜV Austria Türk temsilcisi Sevgi Akkuzu da, “Akredite olmuş eğitim kurumları tarafından yeterlilik belgesi alan kişiler ile Bakanlıkta kimyasallar yönetimi konusunda 10 yıl çalışmış olan kişiler, ‘kimyasal değerlendirme uzmanı’ olbilir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimi almış kişiler, 64 saatlik eğitimin ve yeterlilik sınavının ardından, Kimyasal Değerlendirme Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar” dedi.
Seminerin ardından BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcıları Fatih Şakir ve İskender İskenderoğlu tarafından Mavi Yeşil Danışmanlık Yöneticisi Makbule Çetin ve TÜV Austria Türk temsilcisi Sevgi Akkuzu’ya plaket takdim edildi.