ECHA, Koronavüs’e karşı AB çapında eylemi destekleyecek

ECHA / NR / 20/10

 

 

 

 

 

 

ECHA, Avrupa Komisyonu ile birlikte, Üye Devletleri ve sanayiyi dezenfektan eksikliklerini gidermede destekleyecektir. Ajans ayrıca kimyasal şirketlere yardımcı olmak için bazı sürelerini de uzatacak.

Helsinki, 20 Mart 2020 – ECHA, koronavirüs hastalığının (COVID-19) salgınıyla mücadele etmek için AB eylemini desteklemek üzere önlemler alıyor ( koronavirüs  COVID-19).

Ajans, Avrupa Komisyonu ile birlikte, birkaç AB Üye Devletinde kritik bir konu haline gelen dezenfektanların tedariki ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için Üye Devletleri ve sanayiyi destekleyecektir.

ECHA İcra Direktörü Bjorn Hansen şöyle diyor: “Sağlık çalışanları ve Avrupa vatandaşları için yeterli dezenfektan bulunduğundan emin olmak önemlidir. Ana sınırlayıcı faktör, bu biyosidal ürünlerde – özellikle izopropanol, 1-propanol ve etanol – kullanılan aktif maddelerin mevcudiyeti gibi görünmektedir. Komisyon ile birlikte Üye Devletlerin ve şirketlerin mümkün olan en kısa sürede piyasaya daha fazla dezenfektan almasına yardımcı olacak özel düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. ” Somut eylemlerle ilgili daha fazla ayrıntı yakında izlenecek.

Faturaların ödenmesi de dahil olmak üzere, belirli işlemler için son tarihler de esnek bir şekilde ele alınacaktır. Şimdiki ve Mayıs 2020’nin sonu arasındaki belirli süreler için şirketler iki aylık bir uzatma alacak. Bu, şirketlerin başlangıçta kimyasalları için tam bir kayıt veremedikleri ve Mart ve Mayıs 2020 arasında son bir son tarih verdikleri ve gizlilik iddiaları ile ilgili daha fazla bilgi talepleri için geçerlidir.

Bir kaydın yasal gerekliliklerle tamamlanmadığı durumlarda ECHA’nın taslak kararları hakkında yorum yapması için şirketler için 30 günlük bir uzatma uygulanacaktır.

Bu düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacak ve görev sahipleri de doğrudan ECHA’nın BT sistemleri aracılığıyla bilgilendirilecektir.