Çevre boyutları; üretirken tükettiklerimizin gelecek nesillere yansımasını azaltmak için yapılan bir analizdir.

Sürdürebilir bir hayat için çevreye verdiğimiz etkileri tespit ederek en aza indirmek zorundayız.

Doğal kaynak kullanımı (su, doğalgaz), Hava Emisyonları,Atık Su Deşarjı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sıvı ve Katı Atıkları, Malzeme Kullanımı çevreye etkisi olan en önemli unsurlardır.

Bütün bunların çevreye olan etkileri yasal çevre mevzuatları ile desteklenmiş ve yönetilmektedir. Dijitalleşmeyi topluma fayda sağlayacak şekilde kullanıldığımızda geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemi yazılım programı  çevre boyutları ve risk analizlerini sistemli bir şekilde hesaplamakta ve sunaktadır.

ÇOCUKLARIMIZA YAŞANIR BİR GELECEK İÇİN ÇEVRE BOYUTLARINIZI DEĞERLENDİRİN…..