İçinde yaşadığımız dünyanın ortak değerleri, zenginlikleri, doğal kaynakları su kaynakları, atmosferdeki karbon, toprak ve okyanuslar, tropikal ormanlar – ulusal sınırların ötesinde şeylerdir ve bu yüzden, bunların idaresi ve kullanımı ile ilgili kararların tepeden inme ve merkezi olarak alınması çok zordur.

Doğal kaynak kullanımı (su, doğalgaz), Hava Emisyonları,Atık Su Deşarjı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sıvı ve Katı Atıkları, Malzeme Kullanımı çevreye etkisi olan en önemli unsurlardır.

Bütün bunların çevreye olan etkileri yasal çevre mevzuatları ile desteklenmiş ve yönetilmektedir. Dijitalleşmeyi topluma fayda sağlayacak şekilde kullanıldığımızda geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemi yazılım programı  çevre boyutları ve risk analizlerini sistemli bir şekilde hesaplamakta ve sunmaktadır.

Sosyal uygunluğun önemli içerikerinden biri çevre kirliliği ve çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Dünya ülkelerinin değerlendirme kriterleri arasında yer alamaya başlayan sosyal uygunluk ükemiz içinde önem taşımaktadır. İhracat yapmak ve isteyen firmalarımız karşılarında sosyal uygunluk barajı ile karşılaşmakta ve uygunluk için gereklileri sağlamaktadırlar.

Çevremizi değiştiriyoruz projesi; çevre danışmanlık faaliyetlerimizi günümüz endüstri 4.0 teknolojisine uyumlaştırmadır. ISO 14001:2015 standart yapısı temelinde oluşturduğumuz çevre yönetimi yazılım programı sayesinde firmalar kendilerini dijital dünyaya taşımaktadır. Teknolojinin ve internetin sağladığı hız ile önce kendisine sonra ülkesine ve dünyaya gelecek nesiller için kazandıracakları çevreyi hazırlamaktadırlar.