ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi ) Yönetmeliği Değişti !

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÇED Yönetmeliği EK-I ve EK-IIlistelerinde yer alan faaliyetler Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik İk Müdürlüklerine, ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlüdür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıi Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yürürlüğe giren yeni ÇED yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklieri aşağıda belirtilen 3 madde ile özetlemektedir;
– Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınıraşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlanmıştır.
– Uygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak EK-I ve EK-II listelerinde düzenlemeler yapılmıştır.
– Yönetmeliğin daha anlaşılır ve uygulanabilir olması için ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi ) Yönetmeliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

– AVM’lerin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu değildir. AVM’ler için hazırlanacak Proje Tanıtım
          Dosyalarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.
– Golf Tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.
– Kurulu gücü 25 MWm olan HES projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 10 MWm indirilmiştir.
– Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50.000 m3 sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine
tabiidir.
– Hastanaler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkartılmıştır.
– Toplu konut projelerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu olmayıp, 500 konut ve üzeri ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– Demiryolları ile ilgili muafiyet söz konusu olmayıp ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.
– Göl hacmi 10.000.000 m3 ve 5.000.000 m3 baraj veya göletler ne amaçla kullanılırsa kullanılsın  ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– 100.000.000 m3 su aktarma projeleri AB direktifinden uyarlanmıştır.
– Seramik, 1000 ton/yıl ve üzeri ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
– Beyaz Eşya boyama ile ilgili madde kapsamında tank hacmi arttırılarak yönetmelik kapsamına alınmıştır.
  Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.
ÇED Yönetmeliği ile, toplam ısıl gücü 300MWt altındaki (yaklaşık 100MWe) termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri
ÇED uygulamasından muaf tutuldu.