SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler ) Aday listesine altı yeni madde eklendi

SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler ) Aday listesine altı yeni madde eklendi

SVHC, ruhsatlandırma için çok yüksek önem arz eden maddelerin listesi (SVHC) şimdi 197 madde içermektedir.

Avrupa Kimya Ajanası (ECHA), kanserojen, üremeye toksik, kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) özelliklerinden dolayı Aday Listeye beş yeni madde ekledi. Dört Polisiklik aromatik hidrokarbonun (PAH) dahil edilmesi kararı, Üye Devlet Komitesi’nin (MSC) katılımıyla alınmıştır. Halkla istişare sırasında sunulan yeni tehlike bilgilerini ele almak için dört PAH vakası MSC’ye sevk edildi .

Endokrin bozucu özellikleri nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından SVHC olarak tanımlanan listeye bir başka madde de eklenmiştir.

15 Ocak 2019’da yetkilendirme için Adaylar Listesinde yer alan maddeler ve bunların SVHC özellikleri:

# Madde Adı EC numarası CAS numarası Katılma nedeni Kullanım örnekleri
1 2,2-bis (4′-hidroksifenil) -4-metilpentan 401-720-1 6807-17-6 Üreme için toksik (Madde 57c) REACH kapsamında aktif kayıt yoktur.
2 Benzo [k] floranten 205-916-6 207-08-9 Kanserojen (Madde 57a)

PBT (Madde 57d)

vPvB (Madde 57e)

REACH kapsamında henüz kayıtlı değil.
3 fluoranthene 205-912-4 206-44-0 PBT (Madde 57d)

vPvB (Madde 57e)

REACH kapsamında henüz kayıtlı değil.
4 Fenantrin 201-581-5 85-01-8 vPvB (Madde 57e) REACH kapsamında henüz kayıtlı değil.
5 piren 204-927-3 129-00-0 PBT (Madde 57d)

vPvB (Madde 57e)

İnce kimyasalların üretimi için taşınan bir ara madde olarak kullanılır.
6 1,7,7-trimetil-3- (fenilmetilen) bisiklo [2.2.1] heptan-2-on 239-139-9 15087-24-8 Endokrin bozucu özellikler (Madde 57 (f) – çevre) REACH kapsamında henüz kayıtlı değil.

Ayrıca, bir dosya göndericisi (Alman yetkili makamı), MSC anlaşma arayışı sürecinde undekafloroheksanoik asit ve bunun amonyum tuzunu (PFHxA) SVHC olarak belirleme önerisini geri çekmeye karar vermiştir.