Kkdik Nedir ?

Kkdik nedir sorusunun açılımı; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.
KKDİK’in temel amaçları;
  • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
  • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
  • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
  • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

Kaynak : Kimyasallar Yardım Masası