Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Kriterleri

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Kriterleri nin başında 64 saatlik eğitimi tamamlamış olmak ve belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar kimyasal değerlendirme yeterlilik belgesi almak yer almaktadır.

 

EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ

Eğitim Konusu

Süresi (saat)

            Kimyasalların Yönetimi

En az 3

Mevzuat:

·     Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

·     Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

·     İş Sağlığı ve Güvenliği

·     Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

 

En az 5

      Madde ve karışımların;

·       Fiziko- kimyasal özelliklere göre,

·       Toksikolojik özelliklere göre,

·       Ekotoksikolojik özelliklere göre,

sınıflandırılması.

 

En az 12

Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi

En az 12

Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi

En az 8

Maruz kalma senaryoları

En az 8

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)

En az 8

Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

En az 8

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Kriterleri

 SINAVA KATILABİLME KRİTERLERİ

 

  1. a)En az 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve,
  2. b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
  3. c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

ç)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(b) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.