reach yönetmeliği mavi yeşil

Kimyasal Güvenlik değerlendirmesi konusunda faaliyet gösteren sanayiciler Türk Reach  ismi ile bilinen KKDİK yönetmeliği kapsamında Ön kayıtlarını KKS sistemine yapmak zorundadırlar.

KKS sistemi IUCLID’in son versiyonuna güncellenerek CHESAR modülünün eklenmesiyle kimyasallar yönetimi geliştirilecektir.

 

Kaynak için tıklayınız.