EPD – Environmental Product Declarations – Çevresel Ürün Beyanı nedir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün çevresel etkileri hakkında kapsamlı ve şeffaf bilgi sunan bir belgedir. Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendiren bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) temel alınarak oluşturulur. Bu belge, ürünün çevresel performansını, kaynak kullanımı, enerji tüketimi, su kullanımı, karbon emisyonları ve diğer çevresel etkileri içeren ayrıntılı verileri içerir.

“Tip 3 Çevresel Beyanlar “olarak bilinen EPD belgeleri ISO 14025 standart takip edilerek ve Uluslararası EPD Sistemi veya IBU Sitemi gibi platformların yayınlamış oldukları kurallar uyarınca hazırlanırlar.

EPD belgesi neden gereklidir?

EPD belgesini oluşturmanın önemli nedenleri:

Çevresel Şeffaflık: EPD belgesi, bir ürünün çevresel etkileri hakkında kapsamlı ve şeffaf bilgi sunar. Tüketicilere, işletmelere ve diğer paydaşlara ürünün çevresel performansı hakkında güvenilir bilgi sunar.

Ürün Karşılaştırılabilirliği: Farklı ürünlerin çevresel etkilerini karşılaştırmak için bir referans sağlar. Çevre dostu ürünlerin seçilmesini kolaylaştırır.

Ürün İyileştirme: EPD, işletmelere ürünlerini çevre dostu hale getirme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda rehberlik edebilir. Ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Sürdürülebilirlik Sertifikasyonlarına Katkı: sürdürülebilirlik sertifikasyon programlarında kullanılabilir ve ürünlerin sertifikasyon süreçlerinde puan kazanmalarına yardımcı olabilir.

Rekabet Avantajı: Çevre dostu ürünlerini pazarlama ve rekabet avantajı elde etme fırsatı sunar. Yeşil tüketici taleplerine yanıt verme yeteneği kazandırır.

Çevresel Bilinç Artırma: EPD, çevre dostu ürünlerin ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesine katkıda bulunur.

Uluslararası Ticaret: Uluslararası pazarda faaliyet gösteren işletmeler için ürünlerin farklı ülkelerde kabul görmesini sağlar.

EPD belgesi oluşturma süreci nasıl uygulanır?

EPD belgesi oluşturma süreci ve gereksinimleri oldukça spesifik ve detaylıdır. Bu belgeyi oluşturmak için aşağıdaki adımları ve gereksinimler dikkate alınır:

  1. Adım: Ürünü Tanımlama ve Kapsam Belirleme:

EPD belgesi oluşturulacak ürün açıkça tanımlanır. Ürünün yaşam döngüsü boyunca hangi çevresel etkileri değerlendireceğinizi ve hangi çevresel performans kriterlerini dikkate alacağınızı belirlenir.

  1. Adım: LCA Çalışması:

Temel veri kaynağı LCA olacaktır. LCA, ürünün hammaddelerin çıkarılmasından imalat, nakliye, kullanım ve ürün kullanım sonu veya geri dönüşüm aşamalarına kadar olan tüm çevresel etkileri değerlendirir. Mavi Yeşil Danışmanlık SimoPRO yazılımı ile LCA modellemesi gerçekleştirmektedir.

  1. Adım: Uygun Standartları Belirleme:
  • EPD belgesi oluştururken ISO 14025 ve EN 15804 standartları rehberlik sağlamaktadır.
  1. Adım: Belgeyi Hazırlama:

Sonuçlara dayalı olarak EPD belgesini hazırlayın. Bu belge, ürününüzün çevresel performansını, verileri ve sonuçları içermelidir. Belgenin düzenlenmesi, içeriğin standartlara uygunluğu ve açıklığının sağlanması önemlidir.

  1. Üçüncü Taraf Doğrulaması:

EPD belgesi üçüncü taraf bir doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmalıdır. Bu doğrulama, belgenin güvenilirliğini ve standartlara uygunluğunu sağlar.

  1. Başvuru ve Onay:

Belgenizi almak için ilgili ulusal veya uluslararası otoritelerden onay almanız gerekir.

  1. Belgenin Yayınlanması ve Kullanılması:

Onay aldıktan sonra EPD belgenizi yayınlayın ve ürününüzün çevresel performansını pazarlama veya sertifikasyon programlarında kullanın.

  1. Belgenin Güncellenmesi ve Sürdürülmesi:

Ürününüzün çevresel performansının zaman içinde değişebileceği bir belge olduğu için, düzenli olarak güncellenmesi ve sürdürülmesi gerekebilir.

Bu süreç, belgeyi almak için gereken temel adımları içermektedir. Ancak, EPD belgesi oluşturmak karmaşık bir süreç olabilir ve profesyonel uzmanların veya danışmanların rehberliği sıklıkla gerekebilir. Ayrıca, belgeyi oluştururken ulusal ve uluslararası standartlara tam uyum sağlamak önemlidir.

EPD belgesi ne zaman gereklidir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belgelemek için kullanılır. EPD’ler genellikle ürünün üretimi, dağıtımı, kullanımı ve atılması aşamalarındaki çevresel etkileri kapsar. Bir ürünün EPD’sine olan gereklilik, ürünün türüne, üretim sürecine, pazarına ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişir.

Bazı durumlarda, EPD’ler yasal düzenlemeler veya müşteri talepleri gereği zorunlu hale gelebilir. Örneğin, bazı ülkelerde çevre düzenlemeleri, belirli ürünlerin EPD’sini sağlama gerekliliğini öngörebilir. Benzer şekilde, bazı alıcılar veya ihale verenler, sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan ürünleri tercih etmek için EPD’leri talep edebilirler.

Ayrıca, bazı sektörlerde EPD’ler, ürünlerin çevresel performansını karşılaştırmak, yeşil binalar için sertifikasyon almak veya tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, bir ürünün EPD’sine olan gereklilik, pazar dinamiklerine, yasal düzenlemelere ve müşteri taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Üretici veya tedarikçi, EPD’nin ürünlerini daha rekabetçi hale getirmek ve sürdürülebilirlik çabalarını belgelemek için faydalı bir araç olduğunu gördüğünde, EPD’leri gönüllü olarak sağlayabilir.

Hizmetlerimiz

Uzmanlarımız, EPD çalışmalarında en geniş veri tabanına sahip SimaPro yazılımının en güncel versiyonunu kullanmaktadır. Çalışmalarımızda SimaPro üzerinden modelleme, standartlara uygun raporlama ve EPD doğrulanması takibi yapılmaktadır. EPD’in işletmeniz üzerindeki etkisi ve bu konudaki yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçiniz.