SKDM/CBAM – Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

 

SKDM/CBAM Nedir?

SKDM/CBAM; AB’ye ihraç edilen “Karbon kaçağı riski olan” ürünlerin sahip olduğu karbon yoğunluğuna göre vergilendirilme mekanizmasıdır.

SKDM/CBAM, ithal edilen “Karbon kaçağı riski olan” ürünlere dayalı olarak vergilendirilmesini içeren bir mekanizmadır. Temelde, ithal edilen ürünlerin üretim süreçlerinde ortaya çıkan karbon emisyonlarına göre değerlendirilmesini ve bu emisyonlara uygun bir verginin eklenmesini içerir. AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile koyduğu sera gazı emisyon azaltımı hedefine ulaşılmasında temel araçlardan birisidir.

SKDM/CBAM Ne Zaman Uygulanacak?

Mekanizma 01.10.2023 tarihinde başlayacak ve geçiş döneminin 31.12.2025 tarihi itibariyle sona ermesi planlanmıştır. Bu gönemde SKDM/CBAM Raporunda aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

1.İthal edilen toplam ürün miktarı ile ürünün ithal edildiği menşe ülke ve üretici tesis;

2.Toplam gömülü doğrudan ve dolaylı emisyon miktarı

3.Ürüne gömülü emisyonlar için menşe ülkesinde hesaplanmış net karbon ücreti tutarı.

Maddi yaptırımların uygulanacağı  asıl uygulama ise 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacaktır.

 

SKDM/CBAM Hangi Sektörleri Kapsar?

Demir-Çelik Alüminyum Çimento
Gübre Elektrik Hidrojen

 

SKDM’ye tabi ürünler ve ilgili ürünlerle ilişkili sera gazları mevzuat metninin “Ek I (Annex I)” başlıklı ekinde gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP/CN) kodları esas alınarak listelenmektedir.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956

Ürüne gömülü her 1 ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu için 1 SKDM/CBAM sertifikası teslim edilecektir. SKDM/CBAM sertifika ücretleri, Avrupa Komisyonu tarafından, AB Emisyon Ticaret Sistemi içinde oluşan bir önceki haftanın ortalama fiyatı üzerinden haftalık olarak yayımlanacaktır.

SKDM/CBAM Raporu geçiş döneminde her çeyrek yıl içinde, uygulama döneminde ise her yıl mayıs sonuna kadar sunulacaktır.

SKDM/CBAM Uygulaması Nasıl İlerler?

Uzlaşma metni, çeşitli durumlarda ceza uygulama yetkisine sahip yetkili Üye Devlet makamlarıyla birlikte, uyumsuzluk durumlarında uygulanacak cezaları ve uygulama mekanizmalarını ortaya koymaktadır.

Bir SKDM/CBAM beyan sahibi, bir önceki yıla ilişkin olarak gerekli sertifikaları 31 Mayıs’a kadar teslim etmemişse, CBAM sertifikalarını teslim etmediği her bir ton karbondioksit eşdeğeri için maddi ceza ödemek zorunda kalacaktır. Bu fiyat tüketici fiyatlarına paralel olarak artabilir.

Kapsanan ürünlerin yetkili bir SKDM/CBAM beyannamesi olmayan bir kişi tarafından ithal edilmesi durumunda, uygunsuzluğun “süresi, ağırlığı, kapsamı, kasıtlı niteliği ve tekrarına” bağlı olarak ceza üç ila beş kat daha fazla olacaktır. Soruşturmada görülen işbirliği düzeyi olarak  uygunsuzluk durumlarında, yönetmelikte öngörülen cezaların ödenmesine ek olarak gerekli sayıda CBAM sertifikasının satın alınması ve teslim edilmesi gerekecektir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Grup Şirketimiz Greenovotion Consulting  uzmanları, CBAM konusu da dahil olmak üzere küresel ticaret konularında uzmanlaşmış destek sağlayan küresel bir profesyoneller ağının parçasıdır. Profesyonellerimiz, SKDM/CBAM uygulaması ve geçiş dönemi ışığında tedarik zinciri incelemelerinin yürütülmesinde destek verebilir.

SKDM/CBAM’in işletmeniz üzerindeki etkisi ve bu konudaki yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçiniz.