e- OBK Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik (PIC Yönetmeliği)

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik , (Prior Informed Consent) Yönetmeliği, zararlı kimyasal maddelerin ticaretini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası anlaşmadır. Bu yönetmelik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde zararlı kimyasalların etkilerini sınırlamak ve bu maddelerin ticaretinde şeffaflığı artırmak hedefiyle tasarlanmıştır.

PIC Yönetmeliği (e-OBK), özellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

 1. Bildirim ve Rıza:
  • İhracat yapacak olan ülke, zararlı kimyasalın bir başka ülkeye ihraç edilmeden önce, alıcı ülkenin rızasını almak zorundadır.
  • Alıcı ülke, bu kimyasalın kullanımının ve etkilerinin bilincinde olmalı ve bu konuda bilgilendirilmelidir.
 2. Bilgi Değişimi:
  • İhracat yapacak olan ülke, zararlı kimyasalın kullanımı, güvenliği ve alternatifleri konusunda detaylı bilgileri alıcı ülkeye sağlamakla yükümlüdür.
  • Alıcı ülke, bu bilgileri değerlendirerek rıza verebilir veya vermeme kararı alabilir.
 3. Sorumluluk Paylaşımı:
  • PIC Yönetmeliği (e- OBK), zararlı kimyasalların ticaretinde sorumluluk paylaşımını teşvik eder. İhracat yapan ülkeler, kimyasalın güvenli kullanımını ve bertarafını sağlama konusunda alıcı ülkeye destek olmalıdır.
 4. Zararlı Kimyasalların Listesi:
  • Yönetmelik, ticarette özel dikkat gerektiren zararlı kimyasal maddelerin bir listesini içerir. Bu listedeki maddeler, özellikle çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabilecek maddeleri kapsar.

PIC Yönetmeliği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülmektedir. Ülkeler, bu yönetmelik çerçevesinde işbirliği yaparak zararlı kimyasalların güvenli bir şekilde ticaretini sağlamaya çalışırlar. Bu, uluslararası düzeyde zararlı kimyasal ticaretinin kontrol altında tutulmasını amaçlayan bir çaba olarak değerlendirilebilir.