LISAM SYSTEMS

Global IT Solutions in Environment, Health & Safety

Lisam Systems GBF/SDS Hazırlama yazılımı ExESS® ile güncel mevzuatlara uygun Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) hazırlama sürecinizi kolayca yönetin

Lisam’ın kurumsal GBF/SDS Hazırlama Yazılımı olan ExESS®, tüm kimya sektörleri için GHS uyumlu Güvenlik Bilgi Formları ve etiketler oluşturur, yönetir ve dağıtır. Kimya ve taşımacılık mevzuatlarına dair 50 dilde ifadeler içeren, tamamen entegre edilmiş kütüphanelerin tüm avantajlarından faydalanır. Esnek ve ölçeklenebilir Microsoft .NET teknolojisi üzerine inşa edilmiş olan ve birçok dilde belge üretmeye olanak sunan ExESS®, küresel nitelikli, kullanıcı dostu ve kişiselleştirmeye uygun bir SDS hazırlama ve dağıtma platformu sağlar. ExESS’in çözüm sunduğu bağlıca konular:

Madde ve karışımların, dünyadaki tüm güncel mevzuatlara (CLP, SEA, REACH, …) uygun sınıflandırması;

 50 farklı dil desteği;

  Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması, yönetimi ve dağıtımı;

  Ek yazılıma gerek duymadan etiket oluşturma;

  Taşımacılık mevzuatlarına (ADR / RID / ADN / IATA / IMDG) uygun sevkiyat belgeleri oluşturma;

 40000+ kimyasal madde ve bu maddelere ait pH, yoğunluk, parlama noktası gibi 100’lerce özellik barındıran kapsamlı veri tabanlarından(ChemAdvisor, BIG, CosIng, JCDB, …) madde ekleme;

Sekmeleri doldur / Apply Blocks fonksiyonu ile 16 SDS sekmesini tek tuşla doldurma;

 Kısım 14 Taşımacılık hesabı sihirbazı ile bir tıkla UN No, Taşımacılık sınıfı ve Uygun gönderi adı belirleme;

  Madde hacim takibi ve raporlama;

  İş yeri güvenlik kartları ve talimatları;

 Kimyasal ve envanter yönetimi;

  Kaza ve olay yönetimi;

  Atık yönetimi;

  Koku, kozmetik, deterjan ve gaz gibi özel sektörler için tasarlanmış özel modüller;

  EIGA işbirliği ile gaz karışımları için otomatik sınıflandırma ve SDS hazırlama;

  Yazılımı kolayca yapılandırma ve kişiselleştirme.

ExESS®, madde ve karışımlarınızı, 1 Haziran 2016 itibariyle uyulması zorunlu hale gelen 28848

sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında

Yönetmelik (SEA)” uyarınca sınıflandırır ve eski mevzuata göre hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formlarınızı kolayca güncellemenize olanak tanır

  • 50 dil ve bölgesel mevzuat modülübarındıran tek kimyasal güvenlik yazılımı Lisam ExESS®‘tir.

Lisam Systems, içerik kütüphanelerindeki on binlerce ifade, mevzuatlara hâkim kimyagerler tarafından tercüme edilmiştir.

  • ExESS®, zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlayan, verimli çözümler sunar:

o    On binlerce CAS numarası içeren kimyasal veri tabanlarından faydalanarak bulduğunuz maddeleri, birkaç dakika içinde karışımınıza ekleyin ve bir tıkla bu karışımı sınıflandırıp, tehlike (H kodları) ve önlem ifadelerini (P kodları) sıfır hata ile belirleyin.

o    Karışımınıza CosIng, LOLI, BIG gibi kapsamlı kimyasal veri tabanlarından eklediğiniz maddeler için kaynama sıcaklığı, parlama noktası, yoğunluk, ATE, LD50, LC50 değerleri gibi yüzlerce fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliğin hazır gelmesi, araştırma sürenizi sıfıra indirir.

o    Sınıflandırma yaparken elinizdeki deneysel verilerden de faydalanma olanağı bulunur.

o    GBF/SDS’de bulunan 16 sekmenin tamamını, sınıflandırmaları baz alan “Apply Blocks” sihirbazı ile bir tuşla doldurun.

o    ADR / RID / IATA / IMDG / ADN yönetmelikleri çerçevesinde; UN No, ambalajlama sınıfı ve uygun gönderi adı belirleme, taşıma belgesi oluşturma ve sevklerin takibi gibi güvenlik danışmanınızın yapacağı bütün işleri “Taşıma Sihirbazı” tek başına gerçekleştirir.

Çok bileşen içeren bir karışımın Güvenlik Bilgi Formunu mevzuatlara uygun bir şekilde, manuel olarak hazırlamak oldukça zordur ve bazen haftalar sürebilir.