KKDİK KONSORSİYUM YÖNETİMİ

Kkdik Konsorsiyum Yönetimi aynı maddenin imalat /ithalat  dan sorumlu kişilerin KKDİK kapsamında Kayıt yaptırmak için olanaklarını birleştirmeleri sonucunda oluşan bir ortaklıktır.

Mavi Yeşil, maddelerin kaydı sırasında gerekli olan bilgi ihtiyaçlarının sağlanması için  konsorsiyum yönetimi sözleşmeleri hazırlıyor.

Kurucu üyeleri ve potansiyel yeni konsorsiyum üyelerini, mevzuatla belirlenen sürelere uymak kaydıyla, kayıt dosyalarını hazırlayıp ÇŞB’ye sunmaları için destek sağlıyoruz.

Kkdik Konsorsiyum Yönetimi Nasıl Sağlanır?

» Konsorsiyum bilgisi oluşturma

» Konsorsiyumda firması temsil etme

» Konsorsiyum kontratlarının incelenmesi

» Ürün bilgi değişim formu (SIEF) esnasında rehberlik

» Konsorsiyum üyeliğinizin maliyet paylaşım modelinin incelenmesi

» Paylaşılan çalışma raporlarının doğruluk ve itibari değerinin incelenmesi