Kkdik Reach Mevzuatı  4. maddesinin birinci fıkrasına profesyonel kullanım ve endüstriyel kullanım tanımlamaları getirilmiştir.

Reach Mevzuatı  önemli noktalarından biri ise siyanürlü bileşikler ile ilgili yapılan düzenlemedir.
Bu düzenlemeler ;
Siyanürlü bileşiklerin halka satılması tamamen yasaklanmıştır.
Tedarikçiler ürün ambalajlarının üzerine ” Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir” ibaresini bulundurmak zorundadır.
Bu bileşiklerin alt kullanıcıları veya dağıtıcıları yönetmeliğin ek-17’sinde yer alan ” son kullanıcı beyannamesi”ni söz konusu bileşiklerin imalatçı yada ithalatçısına vermekle yükümlüdür. Siyanürlü bileşklerin imalat, ithalat ve tedarikçileri her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayları sonuna kadar beyanlarını Bakanlığa bildireceklerdir.

kkdik reach mevzuatı